На головну

Заняття № 1. Будова, біологічна роль та обмін нейтрального жиру (тригліцеридів).

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Мета заняття. Відновити уявлення про структуру, властивості і біологічну роль жирних кислот, триацилгліцеридів, сформувати і закріпити знання про перетравленні, всмоктування, транспорті і тканинному обміні нейтрального жиру, гліцерину і вільних жирних кислот, навчитися деяким методам аналізу стану обміну ліпідів.

 студент повинен
 знати:  вміти:
 1. Структуру, властивості і біологічну роль граничних і ненасичених жирних кіслот.2. Структуру, особливості травлення і всмоктування тріацілгліцерідов.3. Тканинної синтез і розпад триацилгліцеридів і регуляцію цих процесів основними ліпогенетичну і ліполіті-тичними гормонамі.4. Шляхи використання ацетил-КоА в клетке.5. Етапи тканинного синтезу і розпаду вільних жирних кислот, енергетичну ефективність їх окісленія.6. Структуру, біосинтез і біологічну роль кетонових тел.  1. Уявити формули найбільш поширених в організмі жирних кіслот.2. Інтерпретувати зміни і порушення травлення і всмоктування жіра.3. Оцінити інтенсивність ліполізу і липогенеза при зміні змісту окремих гормонов.4. Розрахувати енергетичну цінність окислення окремих жирних кислот і тріацілгліцерідов.5. Охарактеризувати клініко-діагностичне значення визначення триацилгліцеридів в сироватки крові.6. Інтерпретувати причини і наслідки розвитку кетонемії і кетонурии.

Зміст заняття. На даному лабораторному занятті студентам належить пройти контроль виконання завдань по самостійній підготовці, виконати завдання тест-контролю і спільно з викладачем розглянути основні питання теми заняття, вирішити ситуаційні завдання, заслухати і обговорити реферативні повідомлення, виконати лабораторні роботи.

УИРС.Підготовка та обговорення реферативних повідомлень.Приклади тест-контролю | Методичні вказівки до самопідготовки

Самостійна робота студентів | Робота № 1. Визначення концентрації глюкози в сироватці крові глюкозооксидазним методом. | Робота № 2. Визначення глюкози в крові за кольоровою реакцією з орто-толуїдини. | Робота № 4. Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові і сечі. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Заняття № 2. Тканинне окислення глюкози. Глюконеогенез (семінар). | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати