На головну

Еталони відповідей на ситуаційні задачі

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  4. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  5. I. Мета та завдання зліт
  6. I. Мета і завдання роботи.
  7. I.1 Мета і завдання дисципліни

Завдання 1.Ставити діагноз «цукровий діабет» тільки на підставі результату проведеного дослідження можна. Вміст глюкози в крові може підвищитися і як наслідок стрес-реакції, для якої характерно збільшення рівня адреналіну в крові і тканинах, що активує розщеплення глікогену.

Завдання 2. Процес обміну глюкози, що забезпечує енергією основний час роботи м'язів бігуна на дистанції 5 км, - аеробне дихотомічне окислення глюкози (аеробний гліколіз). Сумарне рівняння цього процесу:

Глюкоза + 6 Про2 > 6 СО2 + 6 Н2Про + 36 (38) АТФ.

Реакція гліколізу, в якій відновлюється НАД+:

Гліцероальдегід-3-фосфат + НАД+ + Н3РВ4 - 1,3-дифосфоглицерата +

+ НАДН + Н+.

Перенесення водню від НАДН з цитоплазми в мітохондріальну дихальну ланцюг через мембрану мітохондрій здійснюється за допомогою човникових механізмів: гліцерофосфатного і малат-аспартатного.

Заняття № 3. Зачетное заняття по модулю «Структура і обмін вуглеводів».

Мета заняття. Закріпити знання основних етапів метаболічних перетворень вуглеводів, регуляції їх обміну. Виявити ступінь засвоєння студентами даного розділу біохімії.

Зміст заняття.На занятті студентам належить тест-контроль засвоєння навчального матеріалу на комп'ютері. При написанні контрольної роботи та співбесіді студент повинен показати знання парціальних реакцій різних етапів обміну вуглеводів, клітинні та нейрогуморальні механізми регуляції вуглеводного обміну та вміння логічно їх інтерпретувати.



Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Методичні вказівки до самопідготовки

Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Приклади ситуаційних завдань | Самостійна робота студентів | Робота № 1. Визначення концентрації глюкози в сироватці крові глюкозооксидазним методом. | Робота № 2. Визначення глюкози в крові за кольоровою реакцією з орто-толуїдини. | Робота № 4. Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові і сечі. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Заняття № 2. Тканинне окислення глюкози. Глюконеогенез (семінар). | Методичні вказівки до самопідготовки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати