На головну

Вимоги до структури практичної частини кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. D) частково
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Вступна частина
  6. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  7. I. Лабораторні роботи

Практична частина включає виконання художньо-оформлювальних робіт по заданій темі з дотриманням технічних і технологічних вимог, а також вимог безпечних умов праці і санітарно-гігієнічних норм.

Технологічна послідовність виконання художньо-оформлювальних послуг і вибір засобів виробництва повинні відповідати опису представленому в роботі.

Оцінка відмінно"

Малюнок, живопис, композиція відповідають конкретно поставленої задачі, у всіх основних і додаткових ознаках. Малюнок, з точки зору грамотності та виразності, відповідає вищому рівню вимог програми, тобто добре взято зображення і розміщено в заданому форматі, правильно передані пропорції, виявлено характер, чітко простежується конструктивна зв'язок частин і цілого, передана перспектива, виявлена ??пластична виразність обсягів і тональних особливостей натури, для роботи характерна висока ступінь завершеності і культури графічних засобів.

Оцінка «Добре»

Малюнок, живопис, композиція відображають лише грамотність і виразність основних компонентів форми в найзагальніших ознаках. У малюнку виявлені загальні риси всіх компонентів форми, але є помилки в передачі матеріалу, в компонуванні зображення на аркуші, недостатньо висока ступінь завершеності і культури образотворчих

коштів. Загалом дипломна робота досить переконливо передає основні особливості натури. Малюнок грамотний, виразний, але в окремих компонентах форми є незначні упущення: деякі частини недостатньо міцно пов'язані конструктивно, є незначні порушення перспективи і характеру форми деталей, немає необхідного ступеня завершеності. Тема в теоретичній частині було проігноровано. Зміст або деякі розділи не відповідає поставленим цілям і завданням. Відсутня необхідна взаємозв'язок розділів між собою. Істотні недоліки в оформленні ПЕР.

Оцінка «Задовільно»

У малюнку, живопису, композиції, вирішені найзагальніші ознаки компонентів форми і немає спроби їх детальної розробки, низький ступінь завершеності і культура графічних засобів. Спроби детального опрацювання мало вдалі, а в окремих випадках помилкові: чи не взята за потрібне чином величина зображення картинній площині, пластична анатомія прораховується слабо, маловиразна пластика, зображення слабо впізнається.

Оцінка «Незадовільно»

Малюнок, має суттєві недоліки основних компонентах форми, немає спроби детального опрацювання. У роботі спостерігаються помилки у всіх основних частинах зображення: малюнок слабо закомпоновано в картинній площині, погано побудований; низька ступінь завершеності, грамотності і виразності.

 Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи | Додаток 1

Вимоги до структури письмовій екзаменаційної роботи | Охорона праці | Вимоги до оформлення письмової екзаменаційної роботи | Порядок захисту письмовій екзаменаційної роботи | додаток 4 | Теми і завдання для письмової екзаменаційної та практичної кваліфікаційної роботи | Засідання Державної атестаційної комісії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати