На головну

Робота № 1. Визначення концентрації глюкози в сироватці крові глюкозооксидазним методом.

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  3. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  4. I. ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  7. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка

Принцип методу.Глюкоза в присутності ферменту глюкозооксидази окислюється киснем повітря з утворенням пероксиду водню, при руйнуванні якого під впливом пероксидази відбувається конденсація фенолу і p-аміноантипірину в забарвлене з'єднання. Реакція протікає за схемою:

Глюкоза + Про2 + Н2Про ????????® глюконат + Н2О2;

глюкозооксидаза

2О2 + Фенол + 4-аміноантипірину -??® 4 (n-бензохінонмоно- + 4Н2О.

(П-амінофеназон) пероксидаза іміно) -феназон

(Кольоровий хіноімін)

Інтенсивність забарвлення розчину пропорційна концентрації глюкози в крові.

Хід роботи:1. У пробірки внести реактиви відповідно до зазначених обсягами:

 Відміряти, мл  Опитнаяпроба  Стандартнаяпроба  контрольна проба
 сироватка крові  0,02 - -
 Стандартний розчин глюкози -  0,02 -
 Дистильована вода - -  0,02
 Реактив для визначення глюкози  3,0  3,0  3,0

Проби перемішують і інкубують 30 хв. в термостаті при 370С. Вимірюють оптичну щільність дослідної (Е1) І стандартної проби (Е2) Проти контрольної в кюветі 0,5 см, при довжині хвилі 480-520 нм. Вимірювання повинно бути проведено до закінчення 5 хвилин.

Вміст глюкози визначають шляхом розрахунку за формулою:

З глюкози (ммоль / л) = Е1/ Е2 ? 10

Зіставити з нормою вмісту у здорових людей і зробити висновок.

 Самостійна робота студентів | Робота № 2. Визначення глюкози в крові за кольоровою реакцією з орто-толуїдини.

Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестових завдань контролю вихідного рівня знань | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади завдань тестового контролю знань | Рекомендовані теми реферативних повідомлень | Заняття № 1. Хімія вуглеводів. Цукор крові. Обмін глікогену. | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Приклади ситуаційних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати