На головну

Заняття № 1. Хімія вуглеводів. Цукор крові. Обмін глікогену.

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Мета заняття. Відновити уявлення про структуру та властивості вуглеводів, закріпити знання по переварюванню і всмоктуванню вуглеводів; засвоїти основні шляхи тканинних перетворень глюкози, молекулярні механізми депонування і мобілізації глікогену, механізми регуляції рівня цукру в крові; навчитися визначати і інтерпретувати рівень глюкози в крові і активність альфа-амілази в крові і сечі.

 студент повинен
 знати:  вміти:
 1. Структуру і властивості основних харчових углеводов.2. Біологічну роль вуглеводів в організмі человека.3. Неперетравлювані вуглеводи і їх біологічну роль.4. Перетравлювання і всмоктування вуглеводів в шлунково-кишковому тракте.5. Транспорт глюкози в клеткі.6. Основні шляхи тканинних перетворень глюкози.7. глікогенез; шляху розпаду глікогену в печінці та інших тканинах; фізіологічне значення і регуляцію цих процессов.8. Гликогеновие болезні.9. Нейрогормональную регуляцію цукру в крові; механізми підтримки глікемії в нормі і їх нарушенія.10. Методи визначення вмісту глюкози в крові.11. Клініко-діагностичне значення визначення вмісту глюкози і активності амілази в крові і моче.12. Методики проведення проб з цукровим навантаженням (навантаження глюкозою, галактозою) і їх значення для виявлення прихованої патології вуглеводного обміну.  1. Уявити структуру основних моно- і дисахаридів і полісахарідов.2. Визначати вміст глюкози в крові ферментативним методом.3. Вміти визначати наявність глюкози в крові і сечі експрес-методом з використанням діагностичних тест-смужок «Глюкотест» .4. Проводити тест толерантності до глюкозе.5. Охарактеризувати клінічне значення визначення вмісту глюкози в крові і моче.6. Охарактеризувати клінічного значення визначення активності амілази в крові і моче.7. Інтерпретувати результати визначення вмісту глюкози в крові і тесту толерантності до глюкози.

Зміст заняття. На даному занятті студентам належить пройти контроль виконання завдання з самопідготовки, виконати тестові завдання і відповісти на питання викладача; вирішити ситуаційні завдання, визначити активність амілази в крові і сечі; опанувати методом визначення глюкози в крові; експериментально вивчити вплив інсуліну і адреналіну на вміст глюкози в крові. Отримані результати зафіксувати в протоколах.

УИРС. Взяти участь в навчально-дослідницькій роботі по темі заняття (см.заданіе по УИРС). Підготовка та обговорення реферативних повідомлень.Рекомендовані теми реферативних повідомлень | Методичні вказівки до самопідготовки

Робота № 2. Якісне визначення активності сукцинатдегідрогенази м'язів. | Робота № 3. Визначення активності пероксидази в рослинному матеріалі за методом А. Н. Бояркіна. | Робота № 5. Виявлення активності цитохромоксидази. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Заняття № 5. Тканинне дихання. Окислювальне фосфорилювання (семінар). | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестових завдань контролю вихідного рівня знань | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади завдань тестового контролю знань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати