На головну

Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Критерії поразки хвилею тиску
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Підготовка до захисту письмовій екзаменаційної роботи є важливою відповідальну роботу. Важливо не тільки написати високоякісну роботу, а й вміння кваліфіковано її захистити. Висока оцінка керівника і може бути знижена через погану захисту.

Захист письмовій екзаменаційної роботи проводиться на відкритому засіданні державної атестаційної комісії.

На захист письмовій екзаменаційної роботи відводиться до 45 хв. Процедура захисту встановлюється головою державної атестаційної комісії за погодженням з членами комісії та, як правило, включається доповідь студента (не більше 10-15 хвилин), читання відкликання і рецензії, запитання членів комісії, відповіді учня. Може бути передбачено виступ керівника письмовій екзаменаційної роботи, а також рецензента, якщо він присутній на засіданні державної атестаційної комісії.

При визначенні остаточно оцінки щодо захисту письмовій екзаменаційної роботи враховуються:

- Доповідь випускника по кожному розділу письмовій екзаменаційної роботи;

- відповіді на запитання;

- Відгук керівника.

Засідання державної атестаційної комісії протоколюються. У протоколі записуються: підсумкова оцінка письмовій екзаменаційної роботи, присудження кваліфікації та окремі думки членів комісії. Протоколи засідань державної атестаційної комісії підписуються головою, заступником голови, відповідальним секретарем і членами комісії.

Ті, що навчаються, які виконали письмову екзаменаційну роботу, але отримали при захисті оцінку «незадовільно», мають право на повторний захист. У цьому випадку державна атестаційна комісія може визнати за доцільне повторний захист навчаються тієї ж письмовій екзаменаційної роботи або винести рішення про закріплення за ним нового завдання на письмову екзаменаційну роботу і визначити термін повторного захисту, але не раніше ніж через рік.

Навчається, який отримав оцінку «незадовільно» при захисті письмовій екзаменаційної роботи, видається академічна довідка встановленого зразка. Академічна довідка обмінюється на диплом відповідно до рішення державної атестаційної комісії після успішного захисту студентом письмовій екзаменаційної роботи.

«Дуже добре» виставляється за роботу, яка носить дослідницький характер, має грамотно викладену теоретичну главу, глибокий аналіз, критичний розбір практичної діяльності, логічний, послідовний виклад матеріалу з відповідними висновками і обгрунтованими пропозиціями. Вона має позитивні відгуки керівника. При її захисту випускник показує глибоке знання питань теми, вільно оперує даними дослідження, вносить обґрунтовані пропозиції, а під час доповіді використовує наочне приладдя (таблиці, схеми, графіки і т.п.) або роздатковий матеріал, легко відповідає на поставлені питання.

«Добре» виставляється за роботу, яка має грамотно викладену теоретичну главу, в ній представлені досить докладний аналіз і критичний розбір практичної діяльності, послідовний виклад матеріалу з відповідними висновками, однак з не цілком обгрунтованими пропозиціями. Вона має позитивний відгук керівника. При її захисту випускник показує знання питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції щодо теми дослідження, під час доповіді використовує наочне приладдя (таблиці, схеми, графіки і т.п.) або роздатковий матеріал, без особливих труднощів відповідає на поставлені питання. У пояснювальній записці простежується логічний взаємозв'язок розділів. Матеріал кожного розділу викладено правильно, але перехід від розділу до розділу не обґрунтований. Деякі розділи в повному обсязі відповідають основній ідеї обраної теми. Недбалість в оформленні ПЕР.

«Задовільно» виставляється за роботу, яка має теоретичну главу, базується на практичному матеріалі, але має поверхневий аналіз і недостатньо критичний розбір, в ній проглядається непослідовність викладу матеріалу, представлені необгрунтовані пропозиції. У відгуках є зауваження щодо змісту роботи і методикою аналізу. При її захисту студент-випускник виявляє невпевненість, показує слабке знання питань теми, не завжди дає вичерпні аргументовані відповіді на поставлені запитання.

«Незадовільно» виставляється за роботу, яка не має аналізу, не відповідає вимогам. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках керівника є критичні зауваження. При захисті письмовій екзаменаційної роботи випускник не може відповідати на поставлені питання по її темі, не знає теорії питання, при відповіді допускає суттєві помилки. До захисту не підготовлені наочні посібники та роздатковий матеріал. Виклад теми в теоретичній частині являє собою набір розрізнених фрагментів. Зміст пояснювальної записки не відповідає обраній темі або не вибудували. Грубі порушення в оформленні ПЕР.

6. Рекомендації для присвоєння кваліфікаційного розряду:

1. Встановлений базовий розряд (третій) присвоюється на підставі позитивних результатів проміжної та підсумкової атестації, рекомендації соціальних партнерів.

2. Оптимальний розряд (четвертий) присвоюється на підставі підвищеного рівня освіченості по всьому курсу навчання (не менше 75% на «відмінно»), рекомендацій соціальних партнерів, участі в конкурсах професійної майстерності, виставках, обласних олімпіадах та подання майстра виробничого навчання.

 Порядок захисту письмовій екзаменаційної роботи | Вимоги до структури практичної частини кваліфікаційної роботи

Вимоги до структури письмовій екзаменаційної роботи | Охорона праці | Вимоги до оформлення письмової екзаменаційної роботи | Додаток 1 | додаток 4 | Теми і завдання для письмової екзаменаційної та практичної кваліфікаційної роботи | Засідання Державної атестаційної комісії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати