На головну

Порядок захисту письмовій екзаменаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Організація практики та порядок її проходження.
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Захист письмовій екзаменаційної роботи проходить у встановлені терміни у вигляді звіту про виконану роботу у формі доповіді та показу презентації. Усне повідомлення не повинно перевищувати десяти хвилин: зміст роботи викладається тезисно, аргументовано доводячи його практичну значимість. Оцінка проводиться за результатами захисту з урахуванням практичної цінності роботи і якості її виконання.

Ті, що навчаються, які не надали у встановлений термін письмову екзаменаційну роботу або не захистив її з неповажних причин, вважаються не пройшли випробування.

При недотриманні умов процедури захисту випускний письмовій кваліфікаційної роботи, грубі порушення оформлення роботи при невідповідності до вимог ГОСТів і ВПКР, які навчаються відсторонюються від виконання завдання, і вважаються не пройшли випробування.

Повторне проходження процедури захисту випускний письмовій кваліфікаційної роботи здійснюється в період роботи атестаційної комісії після доопрацювання ВПКР відповідно до вимог ГОСТів і ВПКР. Допуск до повторного проходження ДПА оформляється наказом директора ГАОУ СПО ТТТ на підставі заяви студента. На підставі положення по ІГА отримання незадовільної оцінки на підсумковому іспиті - захист письмовій екзаменаційної роботи не позбавляє випускника права продовжити складання підсумкового іспиту з виконання практичної кваліфікаційної роботи.Вимоги до оформлення письмової екзаменаційної роботи | Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи

Вимоги до структури письмовій екзаменаційної роботи | Охорона праці | Вимоги до структури практичної частини кваліфікаційної роботи | Додаток 1 | додаток 4 | Теми і завдання для письмової екзаменаційної та практичної кваліфікаційної роботи | Засідання Державної атестаційної комісії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати