На головну

Заняття № 4. Енергетичний обмін. Ферменти біологічного окислення. Загальний шлях катаболізму.

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Мета заняття. Перевірити і закріпити знання про структуру і біологічну роль макроергічних сполук, структуру і властивості ферментів біологічного окислення і оволодіти деякими методами якісного та кількісного визначення ферментів біологічного окислення.

В результаті освоєння теми заняття студент повинен:

 знати:  вміти:
 1. Шляхи перетворення сонячної енергії в живих організмах Землі.2. Структуру і функції основних макроергічних соедіненій.3. Етапи уніфікації енергетичних субстратів в клетках.4. Загальний шлях катаболізму в клітинах живого організму.  1. Написати структуру основних макроергов.2. Покажіть шляхи і етапи уніфікації окислювальних субстратів тваринному організме.3. Написати хімізм етапів декарбоксилирования піровиноградної кислоти і валове рівняння цих превращеній4. Написати хімізм етапів циклу Кребса із зазначенням відповідних ферментов.5. Інтерпретувати результати визначення піровиноградної кислоти в сечі.

план заняття

1. Контроль виконання завдання з самопідготовки, відповіді на тести.

2. Розгляд вузлових питань, рішення ситуаційних завдань, заслуховування і обговорення реферативних повідомлень.

3. Виконання лабораторної роботи, оформлення протоколів.

4. Контроль за виконанням роботи і засвоєння теми.Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки

Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Приклади ситуаційних завдань | Анілінова проба на вітамін Д. | Реакція з розчином оцтово-кислого міді. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | А. Визначення вмісту аскорбінової кислоти в капусті. | В. Визначення вітаміну C в лікарських рослинах. | Робота № 2. Кількісне визначення вітаміну Р в чаї по Левенталем. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати