На головну

Методичні вказівки до самопідготовки

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  5. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  6. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики
  7. III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ

При підготовці до даного заняття необхідно згадати матеріал модуля «Ферменти» - мати чіткі уявлення про будову активного центру ферментів-протеидов. При вивченні окремих вітамінів особливу увагу слід приділяти структурі коферментів, до складу яких входить вітамін, механізмам участі цих коферментів в каталітичних реакціях і спробувати запам'ятовувати прояви дисбалансу вітамінів як наслідок порушення відповідних біохімічних процесів. Для підготовки до заняття вам належить простудіювати досить великий теоретичний матеріал. Для систематизації ваших знань спробуйте запам'ятовувати інформацію про вітаміни в наступному порядку:

1. хімічне, фізіологічне назву вітаміну, буквений індекс;

2. хімічна структура вітаміну, його активної форми або коферменту;

3. фізико-хімічні властивості (забарвлення, розчинність);

4. добова потреба, найбільш багаті харчові джерела вітаміну;

5. біохімічні функції (конкретний біохімічний процес, в якому бере участь вітамін, якщо є - структура коферменту і типи каталізуються їм реакцій);

6. прояви дисбалансу вітаміну.

Для того, щоб успішно підготуватися до даного заняття, виконайте завдання:

 №№  завдання  Вказівки до виконання завдання
 1.  Вивчіть загальні питання про коферментах.  1. Який вчений одним з перших вказав на зв'язок вітамінів і коферментів? 2. Дайте визначення поняттю кофермент.3. Наведіть класифікацію коферментів (нуклеотиди, протопорфирин і ін.). 4. Який характер зв'язку між різними коферментами і апоферментами?
 2.  Вивчіть водорозчинні вітаміни, які мають коферментниє форми.  1. Накресліть у зошиті і заповніть наступну таблицю:
 вітамін  РР В1 В2 В3 В6 В12 Н Фолацин
 назви  
 структура  
 добова потреба  
 Основні піщевиеісточнікі  
 Специфічні назви авітамінозу  
 Назва коферменту, що містить вітамін  
 Клас ферментів, які містять даний кофермент  
 2. Накресліть у зошиті і заповніть таблицю:
 Назва коферменту або простетичної групи ферменту.  Назва вітаміну, що входить в кофермент  Характер груп, які переносяться за участю
 3. Напишіть схему окисно-відновних перетворень коферментів НАД+ і ФАД.4. Напишіть реакцію утворення коферменту ТДФ або ТПФ (тіамінкіназная реакція) і сумарне рівняння процесу декарбоксилювання ПВК і ?-кетоглутарата.
 5. Напишіть реакцію утворення коферментной форми фолієвої кислоти - тетрагідрофолату. Продемонструйте роль ТГФК як переносника одноуглеродних груп: напишіть структури 5,10-метилен-Н4-фолата, 5-метил-Н4-фолата, 10-форміл-Н4-фолата.Напішіте механізм процесу переамінування амінокислот за участю пиридоксальфосфата.
 6. Напишіть структуру коферменту А.7. Напишіть реакцію утворення карбоксібіотіна.8. Охарактеризуйте участь метилкобаламина і дезоксиаденозилкобаламін в обміні речовин.


Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань

Рекомендовані теми реферативних повідомлень | Приклади ситуаційних завдань | А. Проба на жовчні пігменти (проба Гмелина). | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Основні характеристики травних соків | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Приклади ситуаційних завдань | Анілінова проба на вітамін Д. | Реакція з розчином оцтово-кислого міді. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати