Головна

Основи імуноферментного аналізу

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I Фізичні основи механіки
  3. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  4. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  5. II. МЕТРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ИЗМЕРЕНИЙ
  6. II. Основи молекулярної фізики і термодинаміки
  7. II. Основи молекулярної фізики і термодинаміки

Сутність ІФА, що відноситься до імунохімічний методам, полягає в специфічній взаємодії антигену і антитіла з подальшим приєднанням до образующемуся комплексу коньюгата - анти-антитіла, міченого ферментом. Фермент викликає перетворення неокрашенного субстрату (хромогену) в забарвлений продукт, який виявляється фотометрически. Інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації комплексу антиген-антитіло. Як иммобилизованного на поверхні анти-антитіла (антивидові імуноглобуліну) ферменту частіше використовуються пероксидази. При розкладанні ними Н2О2 виділяється кисень, що викликає окислення хромогену в забарвлений продукт.

Процедура твердофазного ІФА (ELISA - еnzyme-linked immunosorbent assay) включає наступні етапи:

1) специфічне зв'язування антигену (2), пришитого до твердої фазі (1 планшета) з наявними в сироватці антитілом (3);


 2) освіту коньюгата - приєднання анти-антитіл, мічених ферментом (4);


 3) поєднане з ензиматичною реакцією утворення забарвленого продуктуМетодичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань

Приклади ситуаційних завдань | Робота № 2. Специфічність ферментів. | Робота № 3. Термолабильность ферментів. | Робота № 4. Вплив реакції середовища (оптимум рН) на дію ферментів слини. | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Приклади ситуаційних завдань | Самостійна робота студентів | Малонової кислотою. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати