Головна

Методичні вказівки

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  5. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  6. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики
  7. III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ

Розрахунок верхньої межі ціни на продукцію підвищеної якості здійснюється за такою формулою:

До цієї формулу введений показник рівня рентабельності (R), який дозволяє більш об'єктивно розподілити економічний ефект від впровадження нової моделі між товаровиробником і споживачем. При переході на експлуатацію нової моделі експлуатаційні витрати можуть зростати або скорочуватися. Для перерозподілу відхилень на експлуатаційних витратах між товаровиробником і споживачем вводиться коректив (НАН + R), який дозволяє перерозподілити економію або перевитрату по даній статті витрат. У міру зростання попиту на нову модель коректив може скорочуватися, т. Е. Збільшується оптова ціна.

тести

1. Яка операція господарської діяльності підприємства не пов'язана з оптовою ціною:

а) порівняння витрат і результатів;

б) економічне обґрунтування вибору варіанта капітальних вкладень;

в) формування станкоемкості одиниці продукції;

г) стимулювання виробника і споживача;

д) якість товару?

2. На який економічний процес ціна виробу не впливає:

а) виробництво;

б) розподіл;

в обмін;

г) оцінка конкурентоспроможності виробництва;

д) споживання?

3. Який показник не бере участь у формуванні оптової ціни підприємства:

а) собівартість одиниці продукції;

б) рівень рентабельності, розрахований за собівартістю;

в) рівень рентабельності, розрахований по виробничим фондам?

4. Який показник не бере участь у формуванні оптової ціни сектора:

а) собівартість одиниці продукції;

б) рентабельність, розрахована за собівартістю;

в) податок на додану вартість;

г) прибуток і витрати збутових організацій;

д) поточні витрати і прибуток торгових організацій?

5. Який показник не бере участь у формуванні державної роздрібної ціни:

а) оптова ціна підприємства;

б) рентабельність підприємства;

в) податок на додану вартість;

г) прибуток і витрати збутових організацій;

д) поточні витрати і прибуток торгових організацій?

6. Яке з умов дозволено товаровиробнику:

а) вимагати від торгового посередника реалізації продукції за встановленою ним ціною;

б) відмовляти або затримувати відвантаження продукції, якщо торговий посередник проводить свою цінову політику;

в) збільшувати кількість продавців;

г) продавати свою продукцію за ціною, нижчою за собівартість для усунення з ринку конкурентів;

д) підвищувати ціни?

7. З якою метою використовується диверсифікація цін:

а) завоювання ринку;

б) привласнення споживчого надлишку;

в) збільшення обсягу реалізації;

г) залучення певного споживача?

8. Яка з позицій наведеного переліку не пов'язана з диверсифікацією цін:

а) резервована ціна;

б) кількість товару, що продається;

в) перегляд цін;

г) узгодження ціни;

д) дохід покупця?

9. Яке умова не пов'язане з підвищенням якості:

а) впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

б) забезпечення зростання оптових цін;

в) вплив на торговельну політику посередника;

г) гарантії реальних вигод споживачу;

д) розрахунок верхньої і нижньої межі ціни?

 Методичні вказівки | ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛЕСОХОЗЯЙТСВЕННОГО ВИРОБНИЦТВА

Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | ТЕМА 4. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | ТЕМА 5. ЦІНА І ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ЛІСОВОГО РИНКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати