Головна

Методичні вказівки

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  5. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  6. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики
  7. III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ

Економія на амортизаційних відрахуваннях - результат улучшенія- використання основних виробничих фондів, коли питома величина амортизаційних відрахувань, яка припадає на одиницю виробленої продукції, скорочується. Розрахунок економії ведеться в такій послідовності. Визначається величина річних амортизаційних відрахувань:

Аг = Цоб На,

де Цоб - балансова вартість обладнання;

На - норма амортизації.

Економія на амортизаційних відрахуваннях є твір питомих амортизаційних відрахувань (Ауд = Aг / Qпл, де Qпл - річний обсяг випуску в плановому періоді) на приріст річного обсягу, тобто різницю між фактичною і плановою величиною: ?Q = (Qфакт - Qпл).

тоді

Економія може бути також визначена за формулою:

Завдання 5.

Визначте економію на умовно-постійних витратах, якщо собівартість товарної продукції Стп = 550 тис. Руб., Частка умовно-постійних витрат ?уп = 0,5, річний обсяг виробництва в базисному році Qб = 50 тис. Шт. У плановому періоді внаслідок впровадження плану організаційно-технічних заходів передбачається забезпечити додатковий обсяг виробництва за рахунок зростання продуктивності праці Qпт = 2 тис. Шт., Поліпшення використання основних виробничих фондів Qопф = 3 тис. Шт. Приріст умовно-постійних витрат за планом ?Зуп = 8,5 тис. Руб.

 Методичні вказівки | Методичні вказівки

ТЕМА 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ | Завдання і методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | ТЕМА 4. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ | Методичні вказівки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати