Головна

Заняття № 4. Складні білки. Біологічні мембрани.

  1. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. I заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Мета заняття. Ознайомитися і закріпити у студентів знання про структуру і біологічну роль складних білків нуклео-, глико-, хромо-, липо- і фосфопротеинов. Вивчити структуру і властивості біологічних мембран.

 студент повинен
 знати:  вміти:
 -будова окремих представників складних білків - Глік, хромо-, нуклео-, фосфо, ліпопротеїнів; -Біологічно роль глікопротеїнів сироватки крові і слизових оболонок; -структуру і біологічні функції ДНК і РНК; -основні форми і похідні гемоглобіну; -склад і функції ліпопротеїнів сироватки крові; -будова і функції біомембран; типи перенесення речовин через мембрани.  -представіть схематично первинну і вторинну структури РНК і ДНК; -схематіческі представить структуру гема, охарактеризувати зв'язку гема і глобіну; -інтерпретіровать зміни кількості ліпопротеїнів в сироватці крові.

Зміст заняття. На занятті студенту належить пройти перевірку виконання домашнього завдання, відповісти на питання викладача, пройти тест-контроль. В ході практикуму студенти виділять муцин з слини і визначать в ньому вуглеводний компонент, також їм належить виділити казеиноген з молока і довести наявність в його складі фосфорної кислоти, провести якісну реакцію на гемоглобін і визначити вміст ліпопротеїнів низької щільності в сироватці крові.

УИРС.Рішення ситуаційних завдань, обговорення реферативних повідомлень.

 Робота № 3. Очищення від низькомолекулярних домішок методом гельфильтрации на сефадексе (молселекте). | Методичні вказівки до самопідготовки

Робота № 1. Висолювання білків сироватки крові сірчанокислим амонієм. | Робота № 2. Осадження білків при кип'ятінні. | Робота № 4. Осадження білків органічними кислотами. | Брандберга-Робертса-Стольнікова. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Фракцій сироватки крові методом електрофорезу на папері. | Порядок виконання роботи | Робота № 2. Очищення білків від низькомолекулярних домішок методом діалізу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати