Головна

Методичні вказівки до самопідготовки

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  5. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  6. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики
  7. III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ

Методи препаративної хімії білків засновані на їх фізико-хімічні властивості, тому при підготовці до заняття слід повторити фізико-хімічні властивості білків. Особливу увагу слід приділити колоїдним властивостями білків, таких понять як амфотерность амінокислот і білків, залежність електричних властивостей білків від амінокислотного складу і властивостей білків в ізоелектричному стані. Для кращого засвоєння матеріалу заняття, використовуючи підручник, лекції та додаткову літературу, виконайте наступні завдання.

 №№  завдання  Вказівки до виконання завдання
 1.  Вивчіть методи виділення індивідуальних білків.  1. Перерахуйте методи фракціонування білків, що дозволяють отримати індивідуальний белок.2. Коротко сформулюйте, на яких фізико-хімічні властивості засновані перераховані методи.
 2.  Вивчіть, чому білки володіють властивостями колоїдів.  1. Випишіть способи визначення молекулярної маси белков.2. Перерахуйте дані, що підтверджують високу молекулярну масу белков.3. Чим можете підтвердити здатність білків утворювати колоїдні розчини? 5. Охарактеризуйте принцип методу діалізу. Яке практичне значення має діаліз?
 3.  Згадайте електричні властивості білків.  1. Згадайте механізм виникнення електричного заряду. Що таке ізоелектричної точка? 2. Охарактеризуйте явище електрофорезу білків. Запам'ятайте види електрофореза.3. Вкажіть фактори, від яких залежить швидкість переміщення білкових молекул в полі постійного електричного тока.4. Напишіть, на які фракції поділяють білки сироватки крові при електрофорезі на папері. Випишіть протеінограмму - співвідношення білкових фракцій - здорову дитину і дорослого человека.5. Вивчіть можливості електрофоретичного розділення білків на поліакриламідному гелі, принцип диск-електрофорезу і його значення для поділу білків сироватки крові.
 4.  Повторіть розчинність білків.  1. З'ясуйте, чим визначається розчинність білків, і які чинники стабілізують білкову молекулу в розчині.
 5.  Вивчіть метод хроматографії білків.  1. Випишіть класифікацію методів хроматографічного розділення білків за механізмом поділу і техніці проведення. Сформулюйте принцип методу адсорбційної, ионнообменной, афинной, і розподільної хроматографії. Коротко опишіть процедуру гель-фільтрації та газорідинної хроматографії.

Підготуйте до майбутнього заняття протокол, в якому відобразіть принцип методу та хід роботи. Не забудьте залишити достатньо місця для висновків після виконання кожної роботи.

Графологічна структура «Виділення та очищення білків»Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань

фотоелектроколориметр | УИРС. Дослідження деяких особливостей амінокислотного складу яєчного, соєвого білків і желатину. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Заняття № 2. Фізико-хімічні властивості білків. | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Висолювання білків сироватки крові сірчанокислим амонієм. | Робота № 2. Осадження білків при кип'ятінні. | Робота № 4. Осадження білків органічними кислотами. | Брандберга-Робертса-Стольнікова. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати