Головна

Приклад оформлення відкликання ВКР

  1. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  2. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  3. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  4. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  5. II. 17. Поясніть, чому прилад називається тангенс-гальванометром? Поясніть на прикладі тангенс-гальванометра принцип суперпозиції магнітних полів. Виведіть розрахункову формулу.
  6. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного
  7. II. Приклади бібліографічного опису книг

МОСКОВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МФЮА

ВІДГУК
 наукового керівника на випускну кваліфікаційну роботу

Студента (ки) ___

(Прізвище, ім'я та по батькові)

На тему ___

___

Керівник повинен викласти в відкликання:

· актуальність теми дослідження;

· Особливості обраних матеріалів і отриманих рішень (новизна використовуваних методів, оригінальність поставлених завдань, рівень дослідницької частини);

· Переваги і недоліки ВКР;

· Виділити питання найцікавіше досліджені; визначити наукову і практичну значимість;

· Ступінь ініціативності, відповідальності, самостійності і творчості прийняття рішень при написанні випускної роботи;

· Рівень теоретичної підготовки випускника;

· Вміння аналізувати, узагальнювати, оформляти, робити практичні висновки;

· Знання основних концепцій, наукової та спеціальної літератури з обраної теми;

· Володіння застосовуваними в сфері своєї професійної діяльності комп'ютерними засобами;

· Думка про можливість практичного використання матеріалів роботи.

У висновку оцінка не виставляється, а тільки вказується рекомендація до захисту ( «Рекомендується до захисту», «До захисту не рекомендується»).

Науковий керівник___

(Уч. Ступінь, уч. Звання, посаду, П.І.Б.)

«___» ___ 20_г.

Бланк відкликання на випускну кваліфікаційну роботу

МОСКОВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МФЮА

ВІДГУК
 наукового керівника на випускну кваліфікаційну роботу

Студента (ки) ___

___

(Прізвище, ім'я та по батькові)

На тему ___

___

____

Науковий керівник___

(Уч. Ступінь, уч. Звання, посаду, П.І.Б.)

«___» ___ 20_г.

додаток 4

 Додаток 1 | Приклад оформлення рецензії ВКР

Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи | підготовка ВКР | структура ВКР | Вимоги до оформлення ВКР | Термін здачі, порядок захисту ВКР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати