На головну

Заняття № 2. Фізико-хімічні властивості білків.

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Мета заняття. Вивчити фізико-хімічні властивості білків і оволодіти деякими методами їх аналізу, що використовуються в діагностичних і препаративних цілях.

 студент повинен
 знати:  вміти:
 -будова білкової молекули - рівні організації і зв'язку їх стабілізуючі; -електричні, амфотерні властивості білків; -Фактори, що визначають розчинність білків; -Методи осадження білків з розчинів.  -разделять альбуміни і глобуліни крові методом висолювання; -визначати кількісний вміст білка в сечі методом Брандберга-Роберта-Стольнікова; -інтерпретіровать отримані дані.

Зміст заняття. Після контролю виконання самопідготовки студентів належить відповісти на питання тест-контролю і питання викладача, провести фракціонування білків сироватки крові методом висолювання, осадження білків під дією температури, органічних і мінеральних кислот, солей важких металів і кількісне визначення вміст білка в сечі за методом Брандберга-Робертса -Стольнікова, проаналізувати отримані результати і зробити відповідні висновки.

УИРС.Рішення ситуаційних завдань і обговорення реферативних повідомлень. Якісне та кількісне дослідження сечі на вміст білка. Порівняння різних методів кількісного визначення білка сечі.Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки

Керівництво до самостійної роботи студентів | Рекомендовані теми реферативних повідомлень | Методичні вказівки до самопідготовки | Амінокислоти, що надають білкам основний характер - | Робота № 1. Кількісне визначення білка сироватки крові біуретовим методом. | фотоелектроколориметр | УИРС. Дослідження деяких особливостей амінокислотного складу яєчного, соєвого білків і желатину. | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Висолювання білків сироватки крові сірчанокислим амонієм. | Робота № 2. Осадження білків при кип'ятінні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати