На головну

Перелік питань для підготовки до іспиту

  1. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  2. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  3. II ДИСЦИПЛІНИ Загальнопрофесійна ПІДГОТОВКИ
  4. II ДИСЦИПЛІНИ Загальнопрофесійна ПІДГОТОВКИ
  5. II. Основні етапи підготовки контрольної роботи
  6. II. Перелік завдань контрольної роботи
  7. II. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

1. Визначення етики, моралі і моральності.

2. Філософська антропологія як методологічна основа професійної етики працівника ОВС.

3. Моральні діяльність, відносини, свідомість. Їх характеристика.

4. Функції професійної моралі.

5. Основні принципи професійної моралі співробітників ОВС.

6. Специфіка норм професійної деонтології в ОВС.

7. Моральна сутність Присяги рядового і начальницького складу працівників ОВС.

8. Кодекс професійної етики працівника органів внутрішніх справ.

9. Єдність і відмінності моралі і права.

10. Роль мистецтва у формуванні моральних підвалин особистості.

11. Категорії «добро» і «зло», їх діалектика стосовно службової діяльності співробітника міліції.

12. Категорія «професійний обов'язок».

13. Категорії «честь» і «гідність особистості».

14. Поняття «честь колективу» і «честь мундира».

15. Категорія «совість» як «внутрішній страж», який регулює діяльність співробітника міліції.

16. Найважливіші моральні якості співробітника міліції.

17. Моральне зміст правоохоронної діяльності.

18. Основні принципи професійної етики зарубіжної поліції.

19. Сутність, особливості та завдання морального виховання.

20. Мораль і право в правоохоронній діяльності.

21. Моральний вибір і його роль в життєдіяльності ОВС.

22. Етичні аспекти застосування фізичної сили, спец. засобів і вогнепальної зброї.

23. Морального фактор і його прояв в оперативно-службовій діяльності працівників органів внутрішніх справ.

24. Вплив духовно-моральної культури працівника ОВС на якість виконання службових завдань.

25. Морально-психологічний клімат в службовому колективі, його основні елементи.

26. Основні моральні правила поведінки керівника.

27. Професійно-моральна деформація особистості і службового колективу - її форми, причини виникнення та шляхи запобігання.

28. Моральні основи службового етикету в органах внутрішніх справ.

29. Етика спілкування в службовому колективі.

30. Специфіка оперативно-розшукової етики.

31. Етика слідчої діяльності.

32. Моральні основи адміністративно-правової та профілактичної діяльності.

33. Особливості службового спілкування з іноземними громадянами.


[1] Тема №1 вивчається в ході самостійної роботи на підставі матеріалу, викладеного в лекціїТематика рефератів, контрольних робіт | Керівництво до самостійної роботи студентів

ВСТУП | Мета та завдання НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Тема 4. Категорії професійної етики співробітників ОВС | Тема 5. Мораль і право в правоохоронній діяльності | Тема 7. Моральний вибір в поведінці і діяльності співробітників ОВС. | Тема 8. Моральні відносини в службовому колективі співробітників органів внутрішніх справ | Тема 9. Моральне формування особистості працівника ОВС | Тема 10. Основні принципи і форми ділового спілкування і службового етикету в ОВС | Зразкове розподіл навчального часу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати