На головну

В. І. Васильєв

Пропедевтична стоматологія терапевтична. Методичні рекомендації для викладачів і самостійної підготовки студентів до практичних занять. (Авт.-склад. В. І. Васильєв під ред. А. А. Бритова - новго імені Ярослава Мудрого), - 2006 - 362 с .; мул.

Методичні рекомендації написані відповідно до програми по пропедевтичної стоматології терапевтичної.

Розглянуто питання організації та оснащення стоматологічного кабінету, проведено детальний опис стоматологічного інструментарію та його стерилізація.

Окремий розділ присвячений анатомії зубів людини. Акцент зроблений на анатомічні особливості, важливі для клініки.

Детально викладені питання каріесологіі. Дана характеристика пломбувальних матеріалів, що застосовуються на стоматологічному прийомі.

Викладено сучасні методи ендодонтичного лікування, що включають опис ендодонтичного інструментарію, методики обробки і пломбування кореневих каналів.

Методичні рекомендації мають на меті - допомогти студентам 2 курсу розібратися в літературі з питань пропедевтики, краще оволодіти чуттєвими навичками і сприяти розвитку клінічного мислення.

Методичні рекомендації призначені викладачам, студентам стоматологічного факультету.

Новгородський Державний університет

імені Ярослава Мудрого, 2006


ЗМІСТ

введення 5

Тема 1. Предмет - терапевтична стоматологія. Організація стоматоло- гического кабінету, його обладнання та оснащення. Знайомство з обладнанням, інструментарієм і робочим місцем. Охорона праці і техніка безпеки. Ергономіка в стоматології. 12

Тема 2. Анатомія зубів людини. Загальна анатомія і гістологія зубів людини. Анатомічні елементи зуба. Ознаки груповий приналежності зуба. Латералізація зубів. Системи позначення зубів в зубній дузі. Кольорові зони зуба. Поняття: анатомічний, фізіологічний і рентгенологічний апекс. Контактний пункт, його роль. Методи вивчення морфології зубів - одонтоскопія і одонтометрія. 60

Тема 3. Приватна анатомія зубів людини. Анатомія постійних зубів. Відмінні риси постійних зубів верхньої і нижньої щелепи Топографія порожнини зуба і кореневих каналів постійних зубів. Анатомія тимчасових (молочних) зубів. Морфологічні відмінності тимчасових зубів від постійних. 84

Тема 4. Поняття про карієс. Класифікація карієсу. Принципи препарування каріозних порожнин. Техніка препарування. Елементи порожнини після препарування. Особливості препарування каріозних порожнин I і V класів. 121

Тема 5. Препарування порожнин II класу. Варіанти препарування. 145

Тема 6. Препарування порожнин III і IV класів по Блеку. Варіанти препарування. 150

Тема 7. Стоматологічні пломбувальні матеріали. Класифікація пломбувальних матеріалів. Склад і властивості тимчасових пломбувальних матеріалів. Підкладки і прокладки. Показання до застосування. Техніка накладення підкладок і прокладок. Техніка накладення тимчасових пломбувальних матеріалів. Помилки пломбування тимчасовими матеріалами. 156

Тема 8. Пломбувальні матеріали для постійних пломб. Класифікація. Цементи, стеклоїономерниє цементи. Склад і властивості. Методика приготування і техніка пломбування каріозних порожнин різних класів і зубів з некаріозних уражень. Оздоблення пломб. Помилки пломбування. 171

Тема 9. Металеві пломбувальні матеріали. Амальгама. Склад і власти- вості. Методика приготування і пломбування. Створення контактного пункту. Техніка безпеки. 189

Тема10. Полімерні пломбувальні матеріали. Ненаповнені полімерні пломбувальні матеріали. Склад і властивості. Показання до застосування. Методика приготування, техніка пломбування. Оздоблення пломб. 200

Тема11. Наповнені, або композиційні ПМ. Композити хімічного затвердіння. Склад і властивості. Методика травлення емалі.

Бондінговой система. Техніка пломбування композитами хімічного затвердіння каріозних порожнин різних класів. Оздоблення пломб. 205

Тема12. Светоотверждаємиє композити (фотополімери). Склад і властивості. Вимоги до полімеризації лампі. Адгезивні системи. Методика клінічного застосування композитних пломбувальних матеріалів. Техніка «сандвіч». Оздоблення пломб. Компомери. 222

Тема13. Ендодонтія. Едодонтіческіе інструменти. Стандартизація ендодонтичних інструментів. Класифікація ендодонтичних інструментів за призначенням. Ротаційні ендодонтичні інструменти. Ендодонтичні наконечники. Етапи ендодонтичного лікування. Інструментальна та медикаментозна обробка кореневого каналу. 257

Тема14. Пломбування кореневого каналу. Пломбувальні матеріали для пломбування кореневих каналів. Класифікація. Пластичні пломбувальні матеріали для пломбування кореневих каналів, склад і властивості. Методи приготування та техніка пломбування твердіючими і нетвердеющая пастами. 314

Тема15. Пломбування кореневого каналу. Непластичні (первічнотвердие) пломбувальні матеріали для пломбування кореневих каналів. Способи пломбування кореневих каналів - пломбування одного пастою, з використанням каналонаповнювача, з використанням первічнотвердих матеріалів. 326

Тема 16. Поняття про пульпітах і периодонтитах. Основні методи лікування пульпітів і періодонтитів. Девіталізація пульпи. Наложеніемишьяковістой пасти і пасти, що містить параформальдегід. Етапи лікування пульпітів. Помилки та їх профілактика. Методи ендодонтичного лікування верхівкового періодонтиту. Імпрегнаціонние методи лікування верхівкового періодонтиту. 343

Тема17. Реставрація коронки зуба. Відновлення коронки зуба після ендодонтичного лікування з використанням внутріканальних штифтів (постів). Колоквіум з ендодонтії. 355

література 358


ВСТУП

Пропедевтика терапевтичної стоматології вводить студентів в спеціальність, навчає її основам, загальним принципам діагностики і лікування захворювань зубів, професійним мануальним навичкам при роботі на фантомах щелеп з натуральними і штучними зубами з використанням стоматологічного обладнання, інструментів і матеріалів. Пропедевтика терапевтичної стоматології є базою для клініки терапевтичної стоматології.

Загальне уявлення про предмет терапевтична стоматологія та оволодіння початковими мануальними навичками студенти стоматологічного факультету отримують при вивченні курсу «Пропедевтична стоматологія терапевтична».

Студент повинен відвідувати всі лекції та практичні заняття. Лекції носять теоретичний характер, враховують світові досягнення в області медицини і стоматології останніх років. У них висвітлюються складні питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики, обґрунтування до вибору методів лікування. Лекції розкривають зміст сучасних технологій пломбування каріозних порожнин, загальні принципи ендодонтичного лікування.

Мета практичних занять передклінічний курсу з терапевтичної стоматології: вивчити стоматологічне обладнання та інструментарій, дати загальне уявлення про каріесологіі, методах ендодонтичного лікування зубів.

На практичних заняттях студенти освоюють стоматологічне обладнання, вивчають інструменти для обстеження і лікування стоматологічного хворого, набувають навичок препарування і лікування захворювань зубів на фантомах.

При проведенні практичних занять з цього курсу на викладача лежить велика відповідальність, так як на підсумковому занятті здійснюється допуск студентів до роботи в клініці. Важливо організувати роботу так, щоб перехід в клініку не був для студентів складним, щоб вони були готові працювати з пацієнтом без остраху.

При проведенні заняття необхідно в першу чергу визначення мети заняття. Якщо не визначити мету заняття, то не можна точно встановити обсяг навчального матеріалу, форму і етапи його уявлення студентам. Потрібно вказувати загальну мету заняття і його складові: конкретні цілі щодо формування мануальних навичок, деонтологічну і виховні цілі заняття. Цьому розділу необхідно надавати велике значення ще й тому, що від визначення мети залежить формування у студентів правильного, ділових відносин до заняття.

Мета заняття дозволяє вибірково підійти до відбору змісту заняття і виділити його моменти.

Центральне місце в системі організації планомірного формування знань і умінь у студентів займає «Схема орієнтовною основи дії» ( «СООД»).

Схема ООД - це навчально-методичний засіб, що представляє собою структурно-логічну схему практичної дії. За формою розрізняють: схеми, таблиці, інструкції, послідовний ряд питань, а також допоміжні предмети - моделі, пристрої, що допомагають правильно орієнтувати рухові, розумові і мовні дії. Завдяки схемі ООД виключаються помилки в здійсненні раніше незнайомих дій, тому не утворюються так звані помилкові навички, на подолання яких іде багато навчального часу. Навички та вміння формуються набагато швидше і ефективніше, якщо немає боязні зробити щось неправильно. В цьому і полягає секрет прискорення процесу навчання, підвищення його якості та надійності. Важливо, що, будучи раз складена, методика може застосовуватися будь-яким викладачем; ефективно використовуватися не тільки для навчання, але і для самонавчання.

Численні дослідження психологів привели до висновку, що вчити треба не для того, щоб дати суму знань, а для того, щоб навчити діяти. Дія ж завжди є нічим іншим, як застосування знань на ділі. Управління процесом навчання на заняттях передбачає як планування змісту, так і організацію роботи студентів по їх засвоєнню. За літературними даними засвоюється 10% матеріалу, прийнятого на слух, 50% матеріалу побаченого, і 90% з того, що навчаються зробили самі.

Практичне заняття проводиться за певною схемою:

1. Підготовка викладачем навчальних посібників, необхідних для засвоєння матеріалу по передбачуваної темі.

2. Облік відвідуваності студентів. Ознайомлення з темою, метою і планом заняття.

3. Контроль вихідних знань з рішенням навчальних завдань.

4. Контроль засвоєння нового матеріалу з використанням СООД, рішенням навчальних завдань, перевірки домашніх завдань з виконання малюнків, рефератів і т.д.

5. Демонстрація викладачем обладнання, техніки препарування та пломбування зубів, методики лікування захворювань зубів (відповідно до теми заняття). При цьому використовуються фантоми, муляжі, проспекти, проводиться демонстрація навчальних фільмів.

6. Після цього студенти багаторазово відтворюють продемонстровані етапи лікування зубів. Цей етап заняття займає більшу частину навчального часу.

7. В кінці заняття підводиться підсумок, розбираються допущені помилки, виставляється оцінка за теоретичну і практичну частину заняття, перевіряється самостійна робота студентів, дається завдання додому із зазначенням джерел інформації.

Протягом семестру передбачається контроль знань студентів не тільки вихідний, але рубіжний по дев'ятому тижні семестру і підсумковий. Контроль здійснюється методами співбесіди, тестування, перевірки домашніх завдань: малюнків, рефератів, моделей зубів тощо. Підсумковий контроль проводиться в 3 етапи: перевірка мануальних навичок (1 етап). Другий етап - це оцінка знань методом комп'ютерного тестування по всій програмі курсу. Оцінка проводиться за критерієм кількості правильних відповідей: 100-90% - відмінно, 89-75% - добре, 74-50% - задовільно, менше 50% - незадовільно. Потім відсоток перекладається в рейтинговий бал. Третій етап - це іспит по квитках.

За підсумками іспиту здійснюється допуск в клініку: оцінюються придбані мануальні навички, рівень отриманих знань, самостійна робота студентів (малюнки, реферати, моделі зубів).

В кінці семестру проводиться перший тур Олімпіади: конкурс малюнків, моделей зубів, моделей зубів з запломбованими каріозними порожнинами і кореневими каналами. Другий тур Олімпіади проводиться в період підсумкової студентської науково-практичної конференції.Стаття 36 Стипендії та інші грошові виплати | Студент повинен знати і вміти використовувати

Студент повинен вміти | II курс 3 семестр | Осваемого ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | По роботі з гелієвої лампою | Теоретична частина | Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінетів терапевтичної стоматології | II. Пневматичні. | крісло пацієнта | блок лікаря | блок асистента |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати