На головну

II. Теми курсових робіт, їх вибір та затвердження

  1. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  2. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  3. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  4. II. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
  5. II. Вибір теми контрольної роботи
  6. II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ І ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсових робіт з мікроекономіки приведена в Додатку 1, а по Макроекономіки в Додатку 2. Теми курсових робіт закріплюються за студентами рішенням кафедри. При цьому враховуються побажання студентів. Однак одна і та ж тема, як правило, не може бути закріплена за кількома студентами одночасно. Рішенням кафедри призначаються керівники - консультанти з числа викладачів, які ведуть відповідно курси «мікроекономіка» і «Макроекономіку» з урахуванням їх спеціалізації.

Як виняток за пропозицією студента або керівника-консультанта тема курсової роботи може виходити за межі переліку, наведеного в додатках 1 і 2. Однак, рішення про зміну формулювання теми курсової роботи допускається лише в окремих випадках при наявності у студента цікавою і актуальною проблематики. При цьому зміна теми курсової роботи проводиться на підставі письмової заяви студента та рішення кафедри, узгодженого з деканатом.

Після того як тема курсової роботи затверджена, студент розробляє план курсової роботи і погоджує його з керівником-консультантом. При розробці плану курсової роботи студент керується Програмою дисципліни «Мікроекономіка» або «Макроекономіка» та справжніми Методичними вказівками. Керівник-консультант при необхідності надає консультативну допомогу студенту в розробці плану курсової роботи.

Важливим етапом, що передує розробці плану курсової роботи, є підбір необхідних літературних джерел з обраної проблеми та їх вивчення. З метою надання навчально-методичної допомоги студентам справжні методичні вказівки містять загальний список літератури, з якого студент може вибирати джерела, відповідні темі курсової роботи. Однак перелік джерел з обраної теми може бути розширений після ознайомлення з каталогами літератури відповідно до рекомендацій керівника-консультанта.

Перелік літератури бути повинен також доповнено новими виданнями та статтями з періодичних видань.

III. Структура і зміст курсової роботи

Структурно курсова робота повинна включати:

- титульна сторінказа формою додатка 3;

- змістза формою додатка 4 із зазначенням страніцвведенія, почала глав і параграфів, висновків, списку використаної літератури та додатків (при їх наявності);

- Вступ;

- основна частина;

- Висновок;

- Список використаної літератури (бібліографічнийI. Цілі і завдання виконання курсової роботи | Перелік);

Калуга, 2012 | IV. Оформлення курсової роботи | V. Керівництво курсовими роботами | VI. Допуск курсової роботи до захисту | VII. Терміни виконання та захист курсових робіт | Перелік тем курсових робіт | Перелік тем курсових робіт | Рекомендована структура курсової роботи | Глава 1. Сутність, роль і види конкуренції. | додаток 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати