Головна

Мотиваційна характеристика теми

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  4. II. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА
  5. II. Якісна характеристика викладача ОБЖ (БЖ)
  6. II. Характеристика принципів в системі ФВ.
  7. III 1. Загальна характеристика процесу навчання

представники типів Апікомплексні (Apicomplexa) і Інфузорії (Infusoria) є збудниками важких паразитарних захворювань людини. Знання детальної морфологічної характеристики паразита, його локалізації в організмі людини і методів діагностики дозволяє лікарю кваліфіковано проводити диференційну діагностику паразитарних захворювань. Від цього залежить характер і успішність лікування пацієнтів. Знання особливостей життєвого циклу паразитів дозволяє науково обгрунтовано розробляти план профілактичних заходів. Отримані на занятті знання в області протозоології необхідні для роботи лікарем загальної практики, педіатром, інфекціоністом.

мета: знати географічне поширення, особливості морфології, цикли розвитку, шляхи зараження людини і патогенну дію представників типів Апікомплексні (Apicomplexa) і Інфузорії (Infusoria), Знати і вміти обгрунтовувати методи діагностики і профілактики викликаних ними протозойних захворювань.

завдання:закріпити отримані знання з теми заняття при замальовці мікропрепаратів і заповненні таблиці. Вміти діагностувати збудників малярії, токсоплазмозу, балантідіаза. Навчитися обґрунтовувати методи діагностики і профілактики протозойних захворювань, викликаних паразитами з типів Апікомплексні (Apicomplexa) і Інфузорії (Infusoria). Навчитися вирішувати ситуаційні задачі з медичної протозоології.

Контрольні питання по темі заняття

1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Особливості паразитизму представників класу Споровики (Sporozoa) (Малярійних плазмодіїв, токсоплазми, пневмоцистами): географічне поширення, особливості морфології, цикли розвитку, шляхи зараження людини, патогенний вплив, методи лабораторної діагностики, заходи особистої і громадської профілактики.

2. Тип Інфузорії (Infusoria). Паразитичний представник класу Війчасті (Ciliata) - Балантидій. Географічне поширення, особливості морфології, цикл розвитку, шляхи зараження людини, патогенний вплив, методи лабораторної діагностики, заходи особистої і громадської профілактики балантідіаза.III. Заповнити таблицю 9 за влучним висловом патогенних джгутикових. | I. Вивчити мікропрепарати з замальовкою

Мотиваційна характеристика теми | Лабораторна робота | Мотиваційна характеристика теми | вирішити завдання | І дихальної систем хребетних | Лабораторна робота | Мотиваційна характеристика теми | Мотиваційна характеристика теми | I. Вивчити мікропрепарати з замальовкою | IV. Вирішіть ситуаційні задачі з медичної протозоології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати