На головну

Гаврилова, Л. П.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ГОМЕЛЬСЬКИЙ державний медичний університет»

Кафедра медичної біології і генетики

Л. П. ГАВРИЛОВА, Е. М. БУТЕНКОВА

КЕРІВНИЦТВО

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПО КУРСУ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

І ГЕНЕТИЦІ

Навчально-методичний посібник

Для студентів 1 курсу лікувального факультету

Гомель

ГомГМУ

УДК 57 + 575 (075.8)

ББК 28.7 + 52.4я7

Г 12

рецензент:

кандидат медичних наук,

доцент кафедри фізіології людини

Гомельського державного медичного університету,

Н. І. Штаненко

Гаврилова, Л. П.

Г 12 Керівництво до практичних занять з курсу медичної біології

і генетики: навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу лечеб-

ного факультету / Л. П. Гаврилова, Є. М. Бутенкова. - Гомель: учрежде-

ня освіти «Гомельський державний медичний універ-

ситет », 2010. - 108 с.

ISBN 978-985-506-319-4

Справжнє «Керівництво до практичних занять» призначений для студентів 1 курсу лікувального факультету. Підготовлено відповідно до програми за курсом медичної біології і генетики для медичних вузів. Поряд з вивченням матеріалу програмних питань відповідно до навчального плану зазначеного курсу «Керівництво до практичних занять» має на меті підвищити мотивацію студентів до вивчення загальних біологічних закономірностей. Метою даного посібника є виклад практичного матеріалу для надання допомоги студентам при виконанні лабораторного практикуму по розділах «Цитологія», «Генетика» і «Паразитологія». Керівництво містить матеріал і питання для самостійної підготовки, літературу, яку студент повинен вивчити по темі, опис лабораторної роботи.

Затверджено і рекомендовано до видання Центральним навчальним науково-методичною радою закладу освіти «Гомельський державний медичний університет» 26 травень 2010 г., протокол № 6.

УДК 57 + 575 (075.8)

ББК 28.7 + 52.4я7

ISBN 978-985-506-319-4 © Установа освіти

«Гомельський державний

медичний університет », 2010рецензента про випускний кваліфікаційної роботі | Мотиваційна характеристика теми

Лабораторна робота | Мотиваційна характеристика теми | Лабораторна робота | Мотиваційна характеристика теми | Лабораторна робота | Мотиваційна характеристика теми | Лабораторна робота | Мотиваційна характеристика теми | вирішити завдання | І дихальної систем хребетних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати