Головна

БӨЖ орындау жоспары

  1. Ажеттілігін айқындау және жеке жұмыс жоспарын әзірлеу
  2. Айқындау және жеке жұмыс жоспарын әзірлеу
  3. Дәріс жоспары
  4. Дәрістердің күнтізбелік- тақырыптық жоспары
  5. Дәрістердің тақырыптық жоспары
  6. Дәрістің жоспары
№ апта Тақырып аттары СӨЖ сағат тары СӨЖ үшін тапсырмалар
Кіріспе. Еуразия географиялық түсінік ретінде.   Картотека жасау.
Түркілердің Еуразия тарихындағы өркениетаралық байланыстарды орнықтыруы.   Кесте жасау.
ХХ ғ. басындағы қазақ қоғамдық ой-пікір еуразияшылдық контексінде.   Баяндама жазу.
Еуразияшылдық идеясының қалыптасу кезеңдері.   Аннотация жазу.
Н. Я. Данилевский еңбектеріндегі еуразияшылдық идеясы. П. И. Савицкийдің еуразияшылдыққа қатысты тарихи тұжырымдамасы   Реферат-баяндама жазу.
Г. В. Вернадскийдің еуразияшылдық идеясы. Н. С. Трубецкой және оның еуразияшылдық идеясы қалыптасуына қосқан үлесі   Кесте, реферат-конспект жасау.
Л. Н. Гумилевтің түркі көшпелі өркениетінің ерекшеліктері мен еуразияшылдық идеясын дамытудағы рөлі.   Эссе, аннотация жазу.
О. Сүлейменов еңбектеріндегі еуразияшылдық идеясы.   Аннотация жазу.
ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың еуразияшылдық тұжырымдамасы.   Ғылыми еңбекке талдау жасау.
ТМД елдерінің саяси-экономикалық өзара ынтымақтасу үдерісіндегі еуразияшылдық идясының орны және маңызы.   Түсініктер мен терминдер сөздігін жасау.
Еуразиялық одақ идеясының тари­хи, этномәдени және әлеуметтік-эконо­микалық алғышарттары БАҚ материалдары на талдау жасау.  
Еуразиялық экономикалық қауымдастық: жетістіктері мен болашағы Эссе, аннотация жазу.
Бірыңғай эко­но­ми­калық кеңістіктің қа­лыптасуы және маңызы Баяндама жазу. Кесте құру.  
Кеден одағы және Біртұтас экономикалық кеңістік Эссе жазу.
Қазақстан және еуразиялық интеграцияның экономикалық негіздері   Реферат-конспект жазу.  
  Барлығы: 60 сағ.  


Зін-өзі бақылау мен өзін-өзі тексеруді ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқау | Баяндама

Г. В. Вернадскийдің өмірі мен ғылыми-шығармашылық қызметі. | Осқан үлесі. | Аз и Я» еңбегіндегі еуразияшылдық идеясы. | Президенттің 1997 жылғы Жолдауындағы Еуразияшылдық идеясы | Азақстан Республикасы Президентінің Еуразия доктринасының жаңа кезеңі. | ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИДЕЯ ИІРІМДЕРІ | ЕурАзЭҚ негізгі міндеттері | БЭК-тің құқықтық негізгі шарттары | Кеден одағы -еркін сауда жа­сасу мүмкіндігі | ЖаҺандану жағдайындағы еуразиялық интеграциялық үдерістер. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати