Головна

Організаційні принципи діяльності органів прокуратури.

  1. Gp,T < 0- критерий принципиально возможного процесса
  2. I. 10. Опишите принципиальную схему установки и ход выполнения лабораторной работы.
  3. I. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ... З
  4. II. 11. Приведите принципиальную схему установки и объясните, как в лабораторной работе определяли чувствительность электронного осциллографа.
  5. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  6. III. Подання Декларації акцизного податку до органів ДПС
  7. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лекції.

Крім зазначених загальних принципів організації та діяльності прокуратури її управлінська діяльність будується також на таких внутрішньо організаційних принципах, як зональний (територіальний) та предметний (функціональний).

Зональний означає таку організацію роботи, коли весь її обсяг, покладений на структурні підрозділи, розподіляється між оперативними працівниками за зонами (територіальними та спеціальними прокуратурами). Так, в прокуратурах областей в залежності від обсягу роботи до складу зони включаються прокуратури декількох районів, міст. Прокурор відділу (управління), за яким закріплено відповідну зону, в межах компетенції прокурора області і стосовно певної галузі нагляду контролює виконання законів, наказів та вказівок Генерального прокурора України, вивчає з цією метою стан законності в регіоні та організацію роботи органів прокуратури.

Поряд із зональним, в органах прокуратури застосовується і предметний принцип, відповідно до якого критерієм розподілу обов'язків між прокурорами є сфери правового регулювання, тобто певні групи законів та інших нормативних актів, нагляд за додержанням і застосуванням яких здійснює прокуратура.

Що стосується інших, ненаглядових функцій прокуратури, то в якості предмета відання виступають певні основні напрямки прокурорської діяльності.

В сучасних умовах організація прокурорської діяльності будується за предметно-зональним принципом роботи, коли за прокурорами, крім зони, закріплюються ще і певні предмети відання. Такий підхід сприяє професіональній спеціалізації прокурорів при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів в найбільш важливих, пріоритетних сферах правових відносин, визначених Законом «Про прокуратуру» та наказами Генерального прокурора України.

 Загальні принципи організації і діяльності прокуратури. | Сутність і значення організації роботи в органах прокуратури.

Прокурорський нагляд» предмет та система дисципліни. Зв'язок дисципліни «Прокурорський нагляд в Україні» з іншими юридичними дисциплінами. | Історія зародження і етапи розвитку прокуратури та законодавства щодо регулювання її організації і діяльності. | Концепція прокурорського нагляду на сучасному етапі. | ТЕМА 2. Система та структура органів прокуратури України | Колегії органів прокуратури як дорадчі органи системи, види колегій. | Міські, районні, міжрайонні прокуратури. | Служба в органах і установах прокуратури України. | Управління в органах прокуратури України. | Поняття, система і класифікація функцій органів прокуратури. | Поняття прокурорського нагляду, його завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати