Головна

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

  1. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів
  2. Алгоритм самопідготовки
  3. Базовий рівень підготовки
  4. Базовий рівень підготовки
  5. Базовий рівень підготовки.
  6. Базовий рівень підготовки.
  7. Вимоги безпеки під час проведення занять з легкої атлетики, кросової підготовки

1. Поняття адміністративного права як галузі права.

2. Місце адміністративного права у юридично-галузевій класифікації права.

3. Соціальне призначення адміністративного права. Особливості і мета впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини.

4. Предмет адміністративного права.

5. Відносини публічного управління (публічно-управлінські відносини) в предметі адміністративного права

6. Відносини, що виникають при наданні адміністративних послуг (відносини адміністративних послуг) в предметі адміністративного права

7. Відносини відповідальності публічної адміністрації перед іншими суб'єктами суспільства (відносини судового і адміністративного оскарження) в предметі адміністративного права

8. Відносини відповідальності суб'єктів суспільства за порушення загальнообов'язкових правил та інших установлень публічної адміністрації (адміністративно-деліктні відносини) в предметі адміністративного права

9. Публічне адміністрування

10. Методи субординації, координації та реординації в публічному адмініструванні.

11. Адміністративно-правовий метод регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування).

12. Відмежування адміністративного права від інших галузей права.

13. Джерела адміністративного права

14. Адміністративне законодавство.

15. Поняття адміністративно-правової норми та її особливості.

16. Класифікація адміністративно-правових норм.

17. Поняття та форми реалізації норм адміністративного права.

18. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.

19. Види адміністративних правовідносин. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини.

20. Поняття суб'єкта адміністративного права.

21. Адміністративна правосуб'єктність.

22. Класифікація суб'єктів адміністративного права.

23. Публічна адміністрація

24. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.

25. Інститут представників Президента України. Загальна характеристика.

26. Поняття та види органів виконавчої влади.

27. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

28. Адміністративно-правовий статус міністерств.

29. Адміністративно-правовий статус державних служб

30. Адміністративно-правовий статус державних агентств

31. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій.

32. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

33. Адміністративно-правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування.

34. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

35. Публічна служба.

36. Державна служба. Класифікація посад державної служби.

37. Проходження служби державними службовцями.

38. Особливості відповідальності державних службовців.

39. Обмеження при проходженні служби державними службовцями.

40. Підстави припинення державної служби.

41. Громадські об'єднання як суб'єкти адміністративного права.

42. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права.

43. Громадяни України як суб'єкти адміністративного права.

44. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

45. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні.

46. Адміністративно-правовий статус осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

47. Поняття форм публічного адміністрування.

48. Види форм публічного адміністрування.

49. Встановлення норм права (адміністративна правотворчість).

50. Застосування норм права (видання ненормативних актів публічного адміністрування).

51. Здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій.

52. Укладення адміністративних договорів.

53. Неправові форми публічного адміністрування.

54. Поняття та види актів публічного адміністрування.

55. Вимоги до правових актів публічного адміністрування.

56. Поняття методів публічного адміністрування.

57. Економічні методи публічного адміністрування.

58. Адміністративні методи публічного адміністрування.

59. Переконання в публічному адмініструванні.

60. Заохочення в публічному адмініструванні.

61. Примус в публічному адмініструванні.

62. Адміністративний примус - вид державного примусу

63. Поняття і цілі адміністративного примусу.

64. Особливості адміністративного примусу

65. Види адміністративно-примусових заходів.

66. Заходи адміністративного припинення.

67. Заходи відповідальності за порушення нормативних положень.

68. 3аходи адміністративного попередження.

69. Адміністративні послуги, поняття та ознаки

70. Види адміністративних послуг

71. Нормативне забезпечення надання адміністративних послуг.

72. Загальні засади адміністративної реформи в Україні.

73. Систематизація адміністративного законодавства відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні.

74. Поняття законності і дисципліни у публічному адмініструванні та способи її забезпечення.

75. Гарантії забезпечення законності.

76. Поняття контролю в публічному адмініструванні та його ознаки.

77. Види контролю в публічному адмініструванні.

78. Парламентський контроль.

79. Президентський контроль.

80. Урядовий контроль.

81. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади.

82. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади.

83. Судовий контроль. Адміністративне судочинство.

84. Громадський контроль.

85. Співвідношення контролю і нагляду як способів забезпечення законності.

86. Нагляд прокуратури як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.

87. Адміністративний нагляд.

88. Адміністративний нагляд міліції

89. 3вернення громадян як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.

90. Доступ до публічної інформації
Тема 14. Нагляд як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні. | ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Правила оформлення курсових робіт | Рецензування та оцінювання курсових робіт | Тема 2. Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації | Тема 3. Примусові заходи адміністративного припинення в діяльності публічної адміністрації | Тема 4. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації | Література | Література | Тема 9. Адміністративно-правовий статус Президента України. | Література | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати