Головна

Тема 2. Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації

  1. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  2. V. Індивідуальні завдання та контрольні заходи.
  3. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лекції.
  4. Активні та пасивні заходи регулювання зайнятості населення
  5. АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  6. Аналіз внурішнього середовища діяльності банку
  7. Аналіз діяльності психолога Гуштинської ЗОШ І-ІІ ступенів

Вступ

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.

2. Місце заходів адміністративного попередження серед заходів адміністративного примусу.

3. Поняття та особливості заходів адміністративного попередження.

4. Види заходів адміністративного попередження:

а) застосування заходів адміністративного попередження загального призначення;

б) застосування заходів адміністративного попередження при надзвичайних ситуаціях.

Висновок

Література

1. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20;

2. Закон України Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 52. - Ст.455;

3. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23. - Ст. 176;

4. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» // Відомості Верховної Ради України . - 2000. - № 29. - Ст. 228.

5. Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341;

6. Курс адміністративного права України: Підрчник. / Колпаков В. К., Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Сущенко В. Д. (спец. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 864с.;

7. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія - Запоріжжя: Поліграф, 2004;

8. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія - Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.Рецензування та оцінювання курсових робіт | Тема 3. Примусові заходи адміністративного припинення в діяльності публічної адміністрації

Навчальні посібники | Тема 7. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади | Тема 3. Особливості конституційно-правового статусу людини і громадянина | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ | АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ | Тема 1 Адміністративне право в системі права України | Література | Правила оформлення курсових робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати