Головна

Правила оформлення курсових робіт

  1. Cтруктура и правила оформления курсовых и дипломных проектов
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  3. I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
  4. I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
  5. II. Специальные методические приемы и правила.
  6. III. Порядок оформлення та подання податкової звітності
  7. III. Правила выполнения и оформления контрольной работы

Курсові роботи студентів повинні бути оформлені з урахуванням таких рекомендацій:

1. Курсова робота друкується на комп'ютері, з дотриманням таких вимог: шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) - 14, інтервал між строками - 1,5. Відступи від краю аркуша зверху, знизу - 20 мм, зліва - 30 мм, справа - 10 мм. Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті аркуша, перша (титульна) сторінка не нумерується. Вона оформляється відповідно до зразка, наведеного у Додатку 1.

В окремих випадках дозволяється виконання роботи шляхом її власноручного написання розбірливим почерком на стандартних аркушах формату А-4.

На останній сторінці курсової роботи ставиться власноручний підпис студента і дата закінчення написання роботи.

2. Обсяг курсової роботи має бути 25-30 сторінок друкованого тексту (30-35 рукописного тексту). Титульна сторінка, план, перелік умовних позначень, перелік використаних джерел (літератури) і додатки не зараховуються до основного обсягу роботи.

3. При оформленні посилань на монографічну та спеціальну літературу необхідно дотримуватися таких правил:

- дослівно запозичений текст береться у лапки;

- при перекладі з іноземних мов, зокрема з російської, текст у лапки не береться, але робиться відповідне посилання.

- при посиланні на закони, інші нормативно-правові акти тощо необхідно робити такі ж посилання. Сам текст у лапки не береться.Література | Рецензування та оцінювання курсових робіт

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | Література | Навчальні посібники | Тема 7. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади | Тема 3. Особливості конституційно-правового статусу людини і громадянина | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ | АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО | ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ | ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ | Тема 1 Адміністративне право в системі права України |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати