На головну

ЗАВДАННЯ для самоперевірки

  1. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  2. I. Перевірка домашнього завдання.
  3. II частина контрольного завдання
  4. II. Завдання для самостійної роботи.
  5. II. Завдання для самостійної роботи.
  6. II. Завдання для самостійної роботи.
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

Тема: «Знайомство з компанією"

 1. Виберіть всі вірні висловлювання / факти про компанії velcom: a) абонентська база velcom - більше 4 800 000 абонентовb) ІП "Велком" - це іноземне приватне унітарне предпріятіеc) компанія почала здійснювати комерційну діяльність 16 квітня 1999 годаd) velcom - товарний знак всій компанііe) ПРИВІТ - товарний знак всієї компанії
 2. Корпоративні цінності ІП "Велком" - це ... (відзначте все вірні варіанти) a) амбіціозностьb) образцовостьc) откритостьd) креатівностьe) турбота
 3. Перевагами компанії velcom є ... (відзначте все вірні варіанти) a) посекундна тарифікація входять визововb) сама велика географія роумінг - партнеровc) широка зона покриття (більше 98% території країни) d) висока якість стільникового связіe) висока якість обслуговування
 4. Фірмові центри продажів і обслуговування ІП «Велком» ... (відзначте все вірні варіанти) a) знаходяться в більш ніж 70-ти офісах velcomb) розташовані тільки в обласних центрах Республіки Беларусьc) розташовані в різних містах Республіки Беларусьd) працюють круглосуточноe) мають різний графік роботи
  1. Виберіть всі вірні номери телефонів довідково - інформаційної служби компанії velcom:
 a) 150b) 410 (з номера (телефону) абонентів velcom (крім абонентів ПРИВІТ)) c) 413d) 411 - 3 (з номера абонентів ПРИВІТ) e) (017) 330 30 30
 6. Офіційний (-е) сайт (-и) компанії velcom - ... (відзначте все вірні варіанти) a) www.velcom.byb) www.privet.byc) www.internet.velcom.byd) www.v3G. bye) www.velcom.privet.by
  1. Вкажіть, в якому (-их) форматі (-ів) можливий набір абонентського номера мережі Білайн для здійснення вихідного дзвінка з мережі velcom:

a) міжнародний

b) республіканський (національний)

c) прямої (місцевий)


Тема: «Мобільний зв'язок»

 1. Виберіть із запропонованих все правильні характеристики поняття «Стільниковий зв'язок»: a) різновид мобільного связіb) різновид пейджингового связіc) одним з поколінь стільникового зв'язку є 3Gd) територія, на якій забезпечується зв'язок, розбита на шестіугольнікіe) наявність безперервності з'єднання при переміщенні абонента
 2. Вкажіть стандарти стільникового зв'язку, в яких працює мережа velcom: a) СDMA 2000b) GSMc) UMTSd) D-AMPSe) NMT
 3. Виберіть із запропонованих все правильні характеристики поняття "SIM-карта": a) має свій персональний міжнародний ідентифікаційний номер IMEIb) є модулем ідентифікації абонентаc) має свій персональний міжнародний ідентифікаційний номер IMSId) забезпечує перевірку справжності абонента в сетіe) серійним номером SIM - карти є IMSI
 4. Виберіть із запропонованих все правильні характеристики PIN / PUK - кодів: a) PUK1 використовується для розблокування PIN1, складається з 8-ми цифр, можна ізменітьb) PIN2 необхідний для доступу до деяких додаткових функцій в меню телефону, складається з 4-х цифр, можна ізменітьc) SIM-карті присвоюються 2 пари кодів: PIN1 / PUK1 і PIN2 / PUK2d) PIN1 захищає SIM-картку від несанкціонованого використання, складається спочатку з 4-х цифр, можна ізменітьe) PUK2 використовується як для розблокування PIN1, так і для розблокування PIN2, складається з 8-ми цифр, можна змінити
 5. IMEI телефону ... (вкажіть вірне) a) є міжнародним ідентифікатором мобільного устройстваb) складається з 15 ціфрc) вказується в документах при продажу оборудованіяd) присвоюється оператором стільникового связіe) можна уточнити, набравши на мобільному телефоні комбінацію клавіш * # 06 # .

Тема: «Договір про надання послуг електрозв'язку»

 1. Вкажіть протягом якого часу компанія зобов'язується підключити клієнта до мережі після укладення договору: a) протягом 24-х часовb) через 1 часc) через 24 часаd) протягом доби
 2. У разі збільшення вартості послуг зв'язку компанія velcom зобов'язується ... (виберіть із запропонованих все правильні варіанти) a) інформувати клієнта через sms - повідомлення про збільшення вартості послуг связіb) інформувати клієнта про збільшення вартості послуг зв'язку за 15 днів до вступу змін в силу c) інформувати клієнта через офіційний сайт компанії www.velcom.by і / або ЗМІ про збільшення вартості послуг связіd) зберігати тарифи на колишньому рівні за раніше укладеними договорами
 3. У разі наявності у одного клієнта кількох договорів і вознікновеніізадолженності хоча б по одному з них компанія має право ... (виберіть ізпредложенних правильний варіант) a) розірвати договір в односторонньому порядкеb) призупинити надання послуг связіc) вилучити у абонента номер телефонаd) перевести заборгованість на іншого абонента
 4. У разі зміни даних клієнта (ПІБ / найменування організації і інших даних) клієнт ... (виберіть із запропонованих правильний варіант) a) розриває договорb) не зобов'язаний своєчасно повідомляти в компанію velcom про ізмененіяхc) укладає новий договорd) зобов'язаний своєчасно повідомляти в компанію velcom про зміни
 5. У разі втрати або крадіжки SIM-карти / R-UIM-карти клієнт зобов'язаний ... (виберіть із запропонованих правильний варіант) a) придбати новий мобільний телефонb) протягом години звернутися в компанію velcomc) оперативно повідомляти в компанію velcom про втрату або хіщенііd) знайти загублену SIM-карти / R-UIM-карту
 6. Клієнт зобов'язаний самостійно відстежувати стан свого балансу і ... (виберіть із запропонованих правильний варіант) a) своєчасно повідомляти в компанію velcom про неможливість оплатиb) оплачувати послуги зв'язку компанії velcom до 1-го числа місяця, наступного за отчетнимc) своєчасно оплачувати послуги зв'язку компанії velcom
 7. Протягом якого часу відбудеться призначення нової послуги клієнту (при наявності відповідної заяви) якщо інше не обумовлено чинним тарифним планом абонента і порядком надання послуги, яку клієнт підключає? (Вкажіть вірне) a) не пізніше 24-х часовb) відразу ж після отримання заявленіяc) через 24 часаd) через 1 годину

Тема: «Служби сервісу абонента»

1. Яким чином абонент - фізична особа, ТП Кеди, може уточнити інформацію про залишок хвилин, SMS, MMS та Інтернет-трафіку, включених в абонентську плату? Виберіть правильні варіанти:

a) * 100 #

b) * 120 #

c) * 100 * 1 #

d) * 100 * 19 #

2. Код доступу до послуг velcom дає можливість ...(Відзначте вірне):

a) підключити / відключити Антивизначник номера

b) провести реєстрацію оплати

c) змінити код доступу

d) підключити Улюблений номер

e) уточнити баланс (нарахування)

f) уточнити інформацію про PIN1 / PIN2 абонента

3. Виберіть із запропонованих всі вірні умови надання та роботи послуги Ісса (на ТП velcom):

a) за допомогою Ісса можливе отримання інформації про PIN / PUK- кодах

b) послуга є предактівірованной у всіх нових абонентів velcom

c) послуга надається клієнтам - фізичним та юридичним особам

d) реєстрація користувача здійснюється на сайті www.internet.velcom.by

e) послуга надається тільки громадянам Республіки Білорусь
транслітерація | ДОДАТОК 1

SIM-карта | ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ | Кому надається | особливості паролів | Код доступу до послуг velcom | Як користуватися | Код доступу Абонента ПРИВІТ | Таб.1 Безготівкові способи оплати за послуги зв'язку velcom | словник абонента | Код доступа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати