На головну

Контроль і оцінка результатів навчань.

  1. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  2. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  3. II частина контрольного завдання
  4. II ЕТАП. КОНТРОЛЬ вихідного рівня ЗНАНЬ ПО ТЕМІ
  5. II. Вибір теми контрольної роботи
  6. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  7. II. Контроль якості освоєння дисципліни

8.1. Контроль знань з дисципліни«Фізична і колоїдна хімія».

Контроль знань здійснюється під час відвідування лекцій, підготовці і виконанні лабораторних робіт, розв'язанні контрольних робіт, здачі колоквіумів по модулях. Підсумок-іспит.

8.2. Рейтингова оцінка з дисципліни«Фізична і колоїдна хімія».

Таблиця 9.

Орієнтовна модульно-рейтінговаякарта з дисципліни

 Види навчальної роботи  Максимальний бал  заліковий бал
 Модуль 1.
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 1
 Рубіжний контроль за Модуля 1. (колоквіум)
 Модуль 2.
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 2
 Рубіжний контроль за Модуля 2. (колоквіум)
 Модуль 3.
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 3
 Рубіжний контроль за Модуля 3. (колоквіум)
 Модуль 4.
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 4
 Рубіжний контроль за Модуля 4 (колоквіум)
 Модуль 5.
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 5
 Рубіжний контроль за Модуля 5. (колоквіум)
 Модуль 6.
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 6
 Рубіжний контроль за Модуля 6 (колоквіум)
 модуль 7
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 7
 Рубіжний контроль за Модуля 7 (колоквіум)
 модуль 8
 в тому числі    
 відвідування лекцій
 Підготовка та виконання лабораторних робіт
 Рішення задач по темам Модуля 8
 Рубіжний контроль за Модуля 8 (колоквіум)
 Проміжна атестація -екзамен
 Разом з дисципліни:

 | Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни.

Цілі і завдання дисципліни | Загальні вимоги до змісту і рівня освоєння дисципліни (знання, вміння, володіння і компетенція учнів, сформованих в результаті освоєння дисципліни (модуля) | Тема 4. Фазові рівноваги. Правило фаз Гіббса. | Варіативний блок. | Тема 2. адсобцию на межі рідина-газ. | Тема 6. Стійкість дисперсних систем. | Варіативний блок. | Лабораторні роботи або практичні заняття. | Самостійна робота | Глосарій основних термінів і визначень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати