На головну

Лабораторні роботи або практичні заняття.

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

Таблиця 5.

лабораторний практикум

лабораторний практикум

(Всі форми навчання)

 № п / п  Навчально-образовательниймодуль.Целі лабораторногопрактікума  Переченьлабораторних (практичних) робіт або семінарських занять  Годинники  
 
 Модуль 1целом: вивчити методи визначення теплових ефектів і констант рівноваги хімічних реакцій  1. Калориметрія. Визначення теплоти.2. Визначення константи дисоціації оцтової кислоти.  ДФО, п. Ф. про - 8чДФО, с. ф. о. - 8чЗФО, п. Ф. о. - 2 чЗФО, с. ф. о. - 2год  
 Модуль 2Целі: вивчити властивості розчинів і фазові рівноваги.  1. Вивчення рівноваги рідина-пар.2. Визначення молярної рефракції рідин.  ДФО, п. Ф. про - 8чДФО, с. ф. о. - 8год  
 Модуль 3Целі: Вивчення електропровідності розчинів електролітів. Термодинамічні властивості гальванічного елемента.  1. Вивчення гальванічного елемента Якобі-Даніеля2. Визначення константи дисоціації слабкого електроліту методом електропроводімості.3. Визначення твори розчинності труднорастворимого з'єднання.  ДФО, п. Ф. про - 12чДФО, с. ф. о. - 6чЗФО, п. Ф. о. - 2 чЗФО, с. ф. о. - 2год  
 Модуль 4.Цель: Вивчити кінетику хімічних реакцій.  1. Вивчення кінетики розкладу комплексного іона тріоксалата марганца.2. Визначення константи швидкості інверсії сахарози.  ДФО, п. Ф. про - 8чДФО, с. ф. о. - 8чЗФО, п. Ф. о. - 2 чЗФО, с. ф. о. -2 ч  
 Модуль 5.Цель: вивчити природу і термодинаміку поверхневих явищ (адгезія, змочування, адсорбція).  1. Змочування твердих поверхностей2. Адсорбція на межі рідина-газ3. Молекулярна адсорбція на твердому адсорбенті  ДФО, п. Ф. про - 8чДФО, с. ф. о. - 8чЗФО, п. Ф. о. - 2 чЗФО, с. ф. о. - 2год  
 Модуль 6.Цель: вивчити оптичні властивості і стійкість дисперсних систем  1. Визначення розміру часток методом турбодіметріі2. визначення порогу коагуляції ліофобних золів  ДФО, п. Ф. про - 8чДФО, с. ф. о. - 8год  
 Модуль 7.Цель: вивчити властивості ліофобних дисперсних систем  1. Седиментаційних аналіз суспензій2. отримання та вивчення властивостей емульсій  ДФО, п. Ф. про - 8чДФО, с. ф. о. - 8чЗФО, п. Ф. о. - 2 чЗФО, с. ф. о. - 2год  
 Модуль 8.Цель: вивчити властивості ліофільних дисперсних систем  1. Визначення молекулярної маси ВМС методом віскозіметріі2. Визначення критичної концентрації міцеллообразованія3. Дослідження набухання желятіна в воді.  ДФО, п. Ф. про - 8чДФО, с. ф. о. - 8год  
   Всього годин    ДФО, п. Ф. про -68чДФО, с. ф. о. - 62чЗФО, п. Ф. о. - 10 чЗФО, с. ф. о. - 10год  

 Варіативний блок. | Самостійна робота

Цілі і завдання дисципліни | Загальні вимоги до змісту і рівня освоєння дисципліни (знання, вміння, володіння і компетенція учнів, сформованих в результаті освоєння дисципліни (модуля) | Тема 4. Фазові рівноваги. Правило фаз Гіббса. | Варіативний блок. | Тема 2. адсобцию на межі рідина-газ. | Тема 6. Стійкість дисперсних систем. | | Контроль і оцінка результатів навчань. | Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни. | Глосарій основних термінів і визначень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати