На головну

Карпук, В. в. Вивчення ектофітной стадії розвитку збудника стеблової іржі. / В. в. Карпук. // Захист рослин і охорона природи. - Вільнюс, 1989. С. 38-39.

  1. Aнализ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  2. F1: Психологія розвитку
  3. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  4. I.1. Історія виникнення і розвитку монополій в Росії.
  5. I.3. Еволюція антимонопольного законодавства в Росії. Етапи розвитку, функції і завдання.
  6. II Оформлення курсового проекту та його захист
  7. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів

39. Карпук, В. в. Зміни в ультраструктурі клітин жита і пшениці, уражених стебловий іржею. / В. в. Карпук .// Ботаніки - 40-річчя Головного ботанічного саду АН СРСР. - М .: Изд-во ГБС АН СРСР, 1990. С. 58-65.

Карпук, В. в. Облямовані пухирці в уражених бурою іржею тканинах жита. / В. в. Карпук. // Застосування електронної мікроскопії в науці і техніці. Тез. доп. III респ. науково-техн. конф. - Мн .: БелНІІНТІ, 1991. С. 113.

41. Карпук, В. в. Індукування стебловий іржею жита освіти електронно-щільного речовини в ядрах пшениці і його переміщення в гаустории. / В. в. Карпук .// Застосування електронної мікроскопії в науці і техніці. Тез. доп. III респ. науково-техн. конф. - Мн .: БелНІІНТІ, 1991. С. 114.

42. Карпук, В. в. Плотникова Ю. м., Андрєєв Л. н. Цитологічне дослідження ектофітной стадії розвитку Puccinia graminis f.sp. secalis і P. graminis f.sp. tritici. / В. в. Карпук, Ю. м. Плотникова, Л. н. Андрєєв. // Облігатний паразитизм: Цитофизиологические аспекти. - М .: Наука, 1991. С. 83-92.

43. Карпук, В. в., Ультраструктура чутливого і стійкого сортів ячменю при ураженні сітчастої плямистості. / В. в. Карпук, м. Н. Масний. // Застосування електронної мікроскопії в науці і техніці. Тез. доп. III респ. науково-техн. конф. - Мн .: БелНІІНТІ, 1991. С. 112.

44. Карпук, В. в. Патологічна дія гриба Helminthosporium teres на ультраструктуру клітин ячменю. / В. в. Карпук. // II з'їзд Всесоюз. т-ва физиол. раст. Тез. доп., ч. 2. - М .: Наука 1992. С. 92.

Karpuk, V.V. Ontogenetic structural peculiarities and divergence of necro- and biotrophic phytoparasitism in Ascomycetes. / V.V. Karpuk. // Fungi and lichens in the Baltic region. The 12th Intenational Conference on Mycology and Lichenology. Abstracts. - Vilnus, 1993. P. 77.

46. ??Карпук, В. в. Локалізація і можлива роль кальцію в регуляції патологічних відносин при ураженні жита іржею. / В. в. Карпук. // Матер. III з'їзду Російського об-ва фізіологів рослин. - СПб, 1993. С. 726.

47. Карпук, В. в. Методологічні основи дослідження імунітету у рослин. / В. в. Карпук. // Проблеми ботаніки, ч. 2: Матер. VI делегат. з'їзду БРБО. - Мн., 1993. - С. 465-467.

Karpuk, V.V. Rust fungi nuclear division and control of their ectophytic development. / V.V. Karpuk, J.M. Plotnikova. // XIII International Plant Protection Congress, the Hague, the Netherlands, 2-7 July 1995. Abstracts. - Eur. J. Plant Pathol., 1995, 166.

49. Karpuk, V.V. Improved quick evaluation of stem rust uredospores viability after storage. /V.V. Karpuk, J.M. Plotnikova.// XIII International Plant Protection Congress, the Hague, the Netherlands, 2-7 July 1995. Abstracts. - Eur. J. Plant Pathol., 1995, 1360.

Карпук, В. в. Структурні взаємодії в фітопатосістемах. / В. в. Карпук, З. я. Сєрова. // Проблеми експеримент. бот .: До 100-річчя від дня нар. В. ф. Купревіча.- Мн .: Бел. наука, 1997. С. 245-267.

51. Карпук, В. в. Вплив борошнистої роси на структурний стан епідермісу жита. / В. в. Карпук, З. я. Сєрова .// Modern problems of mycology, algology, phytopathology: Proc. Intern. Conf. - Moscow, Apr. 1998. - М .: ІД Муравей, 1998. С. 47-49.

52. Карпук, В. в. Особливості гомеостатической системи інфікованих злаків і її роль у формуванні хворобостійкості. / В. в. Карпук, З. я. Сєрова, д. К. Гесь. // Молекулярна генетика і біотехнологія: Матер. міжнар. конф., Мінськ, апр. 1998 г. - Мн., 1998. C. 39-41.

53. Карпук, В. в. Вакуолярно-лізосомальних система і її роль у розвитку хворобостійкості у злаків. / В. в. Карпук, З. я. Сєрова, д. К. Гесь, Н. р Волковська. // Роль адаптивної інтенсифікації землеробства в підвищенні ефективності аграрного виробництва: У 2 т Жодіно: БелНИИЗК, 1998.- Т. 2. С. 145-146.

54. Карпук, В. в. Субклітинних локалізація кальцію в тканинах жита, уражених іржею, і його роль в розвитку біотрофних фітопатосістем. // В. в. Карпук, З. я. Сєрова. // Регуляція росту, розв. і продукт. рослин: Матер. межд. конф .: Мінськ, лист. 1999 г. / Ред. Н. а. Ламан і ін. - Мн., 1999.- с.188-189.

55. Карпук, В. в. Структурні механізми пов'язаності організмів в розвитку фітопатосістем. / В. в. Карпук. // Весцi Нац. академii н. Беларусi, сер. бiял. навук.- 2000, № 4. С. 117-125.

56. Карпук, В. в. Роль апопласта і вакуолярно-лізосомальної системи тканин листа в патогенезі злаків, викликаному грибами. / В. в. Карпук. // Весцi Нац. академii н. Беларусi, сер. бiял. навук.- 2000, № 4. С. 126-135.

57. Карпук, В. в. Механізми структурної інтеграції рослини і гриба в патосістему. / В. в. Карпук. // Цитология. - 2001, т. 43, № 9. С. 862-864.

Карпук, В. в. Роль інфекційних структур в еволюційної адаптації фітопатогенних грибів до паразитизму. / В. в. Карпук. // Сучасна мікологія в Росії: Тез. доп. I Конгресу Національної Академії мікології Росії: Москва, 11-14 квіт. 2002р. - М .: Нац. академія мікології, 2002. С. 186.

59. Карпук, В. в. Патогенез Puccinia graminis f.sp. secalis і P. graminis f.sp.tritici на гібридних формах пшениці і жита: ектофітная фаза. / В. в. Карпук, Е. в. Мельникова, Л. а. Коритько, І. а. Гордій, Н. б. Белько. // Актуальні проблеми вивчення фіто- та мікобіоти: Зб. статей Міжн. наук.-практ. конф. Мінськ, окт. 2004р. / Ред. В. д. Поліксенова. - Мн .: ВЦ БГУ, 2004. С. 158-160.

60. Карпук, В. в. Роль лізосомальних-вакуолярного систем клітин іржавинного гриба і рослини в фітопатогенезе. / В. в. Карпук. // Ботаніка: дослідження. Вип. 33. - Мн .: Право і економіка, 2005. С. 276-286.

61. Карпук, В. в. стійкість нових гібридних форм жита і пшениці до Puccinia graminis Pers. f.sp. secalis і f.sp. tritici: особливості ендофітний фази патогенезу. / В. в. Карпук, Л. а. Коритько, Е. в. Мельникова, І. а. Гордій, Н. б. Белько. // Регуляція росту, розвитку і продуктивності рослин (Мат. V Міжнарод. Науч. Конф., Мінськ, листопад 2007р.) - Мн .: Право і економіка. 2007. С. 95.

Карпук, В. в. Цитофизиологические механізми інтеграції рослини і гриба в фітопатосістему. / В. в. Карпук. // Ботанічні сади в сучасному світі: теоретичні та прикладні дослідження. Матер. Всерос. конф. з міжнарод. участю: Москва, липень 2011, Гл. бот. сад ім. Н. в. Цицина РАН. - М .: 2011. С. 242-246.

Плотникова, Ю. м. Електронномікроскопіческое дослідження інфекційних структур Puccinia graminis f.sp. secalis і f.sp. tritici. / Ю. м. Плотникова, В. в. Карпук. // Електронна мікроскопія і сучасна технологія. - Кишинів, 1990. С. 95-96.

Сєрова, З. я. Структурно-функціональні особливості взаємодії організмів у фітопатосістеме. / З. я. Сєрова, В. в. Карпук. // Весцi АН Беларусi, сер. бiял. н. - 1991 року, № 4. с.70-75.

65. Сєрова, З. я. Залучення ядер у взаємодію з іржею патогеном: структурне дослідження. / З. я. Сєрова, В. в. Карпук .// II з'їзд Белор. т-ва физиол. раст. Тез. доп. - Мн .: 1995. С. 17-18.

66. Сєрова З. я. стан ядерного циклу у уражених іржею клітин жита. / З. я. Сєрова, Д. к. Гесь, В. в. Карпук .// II з'їзд Белор. т-ва физиол. раст. Тез. доп. - Мн .: 1995. С. 16-17.

67. Serova, Z.J. Macromolecular changes of cereal proteins and their connection with the development of response reaction to fungal infection. / Z.J. Serova, D.K. Ges, G.M. Podchufarova, V.V. Karpuk. // XIII International Plant Protection Congress, the Hague, the Netherlands, 2-7 July 1995. Abstracts. - Eur. J. Plant Pathol., 1995., 1887.

Сєрова, З. я. Механізми адгезії в формуванні облігатних відносин в фітопатосістемах. / З. я. Сєрова, В. в. Карпук. // Еколого-економічні засади удосконалення інтегрованих систем захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів. Ч. 2. - Мн .: ВКФ "Екаунт", 1996.- С. 46-47.

Сєрова, З. я. Розвиток систем патогенності у різних за типом паразитизму грибів. / З. я. Сєрова, Д. к. Гесь, В. в. Карпук, О. с. Афанасенко. // Проблеми експеримент. бот .: До 100-річчя від дня нар. В. ф. Купревіча.- Мн .: Бел. наука, 1997. С. 185-199.

70. Сєрова, З. я. Фізіолого-біохімічні аспекти протопатологіческого процесу у рослин. / З. я. Сєрова, д. К. Гесь, Н. р Волковська, В. в. Карпук. // Актуальні проблеми фітовірусології і захисту рослин. - Мн .: ВКФ, 1997. С. 144-145.

71. Сєрова, З. я. Гесь Д. к., Волковська Н. р, Карпук В. в. Міжклітинний простір інфікованої клітини як середовище виникнення адаптаційних реакцій до дії грибних патогенів. / З. я. Сєрова, д. К. Гесь, Н. р Волковська, В. в. Карпук. // Роль адаптивної інтенсифікації землеробства в підвищенні ефективності аграрного виробництва: У 2 т. - Жодино: БелНИИЗК, 1998. - Т. 2. С. 147-148.

72. Сєрова, З. я. Функції рослинних ядер у формуванні міжвидових відносин при взаємодії авто- і гетеротрофних організмів. / З. я. Сєрова, Д. к. Гесь, В. в. Карпук. // Клітинні ядра рослин - експресія і реконструкція. - Барановичі: Барановицька укрупне. друкарня, 2001. С. 118-128.

Сєрова, З. я. Електронномікроскопіческое вивчення моногенной і полігенною стійкості рослин до вобудітелю стебловий іржі жита. / З. я. Сєрова, Ю. м. Плотникова, В. в. Карпук. // Молекул. механізми генет. процесів і біотехнологія. / Міжн. науч. симп. Москва, 18-21 окт.2001г.- Мінськ, 22-24 жовт. 2001р. / Ред. Е. с. Пірузян і ін. - М .: 2001. С. 72-74.

74. Сєрова, З. я. Структурно-функціональні основи стійкості рослин до грибних патогенів. / З. я. Сєрова, В. в. Карпук .// 1 Всерос. конф. по імунітету рослин до хвороб і шкідників, Санкт-Петербург, липень 2002 р.- Наук. матер. / Под ред. В. а. Павлюшіна.- СПб .: ТОВ ІЦ захисту рослин ВІЗР, 2002. С. 50-51.

Сєрова, З. я. Характер взаємин авто- і гетеротрофних організмів при формуванні фітопатосістем і механізми їх регулювання. / З. я. Сєрова, В. в. Карпук, Д. к. Гесь. // Ботаніка: дослідні. Вип. 33. - Мн .: Право і економіка, 2005. С. 287-305.

76. Карпук, В. в. Тонка структура гіф і гаустории збудника борошнистої роси жита. / В. в. Карпук, З. я. Сєрова. // Актуальні проблеми фітовірусології і захисту рослин. - Мн .: ВКФ "Екаунт", 1997. С. 72-74.

77. Сєрова, З. я. Ультраструктура епідермісу жита при ураженні борошнистою росою. / З. я. Сєрова, В. в. Карпук. // Актуальні проблеми фітовірусології і захисту рослин. - Мн .: ВКФ "Екаунт", 1997. - С. 70-72.

78. Сєрова, З. я. Механізми гемібіотрофності Pyrenophora teres Drechs. / З. я. Сєрова, Д. к. Гесь, В. в. Карпук. // 1 Всерос. конф. по імунітету рослин до хворо. і шкідників, Санкт-Петербург, липень 2002 р.- Наук. матер. / Под ред. В. а. Павлюшіна. - СПб .: ТОВ ІЦ захисту рослин ВІЗР, 2002. С. 29-30.

79. Сєрова, З. я. Екстрацелюлярний апарат фітопатогенних грибів як фактор регуляції трофности у взаєминах з господарем. / З. я. Сєрова, Д. к. Гесь, В. в. Карпук. // Регуляція росту, розв. і продукт. рослин: Матер. межд. конф .: Мінськ, лист. 1999р. / Ред. Н. а. Ламан і ін. - Мн., 1999. - С. 189-190.

80. Подчуфарова, Г. м. Пектолітіческіх ферменти гриба Helminthosporium teres Sacc. / Г. м. Подчуфарова, З. я. Сєрова, В. в. Карпук. // Весцi АН Беларусi, сер. бiял. н. - 1994 № 1. С. 15-18.Подяки. | Карпук, В. в. Ультраструктура гриба Pyrenophora teres in vivo і in vitro. / В. в. Карпук. // Електронна мікроскопія і сучасна технологія. - Кишинів, 1990. С. 63.

СТРУКТУРНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ злаків | Біологічного феномена. | Спеціалізація фітопатогенів до рослин-господарів | Патогенезу і стійкості рослин | Генетична детермінованість взаємин рослин і патогенів. | Молекулярна природа і функціонування спадкових детермінант вірулентності патогенів та резистентності господарів. | Фітоіммунітет: двотактний робочий механізм. | Локальна і системна индуцированная стійкість. | Структурна організація системи імунітету у рослин. | Про розвиток і використання досліджень по фітоіммунітету. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати