На головну

Подяки.

Вважаю за необхідне зазначити також, що в висловленої мною концепції структурної організації системи імунітету у рослин і її експериментальному обґрунтуванні на прикладі злаків при грибкової інфекції незримо присутні співавтори. Це - наукові керівники кандидатської дисертації (акад. Л. Н. Андрєєв, проф. Ю. М. Плотникова), консультант докторської (проф. З. Я. Сєрова), співробітники лабораторії. На жаль, Л. Н. Андрєєв і З. Я Сєрова вже пішли з життя. Але завдяки їм, їх підтримки, я отримав цікаву тему і зміг розробляти проблему, що має наукову актуальність і практичне значення. У дискусіях з ними, часом гострих, критичних, формувалося мій світогляд, що дозволило більш глибоко осмислити раніше опубліковані і розвиваються тепер положення. Незважаючи на те, що дослідницький характер моєї роботи в області фітопатогенеза змінився на переважно педагогічний і з акцентом на прикладному використанні захисних механізмів і речовин рослини, я ніколи не йшов з русла досліджень проблем фітоіммунітета.

Важливо, що в свій час паралельно з групою З. Я. Сєрової працювали співробітники під керівництвом проф. А. П. Волинця над питаннями фітохімічних основ взаємодії в системі рослина-патоген. Почерпнуті від них знання та ідеї лягли в основу наступного етапу моєї біографії, пов'язаного з використанням виробляють людські рослинами захисними речовинами для медичних цілей, в фармакогнозії. Це істотно розширило і поглибило науковий світогляд з проблеми фітоіммунітета, привнесло в нього новий теоретичний і прикладний аспект.

Література.

1. Румянцев, С. Н. Мікроби, еволюція, імунітет. / С. Н. Румянцев. - Л .: Наука, 1984. - 172 с.

2. Галактионов, В. Г. Еволюційна імунологія. / В. Г. Галактионов. - М .: ІКЦ «Академкнига», 2005. - 408 с.

3. Danilova, N. The evolution of immune mechanisms. / N. Danilova // J. Experiment. Zool., 2006, v. 306 B, N 4, 496-520.

4. Петров, Р. В. Імунологія. / Р. В. Петров. - М .: Медицина, 1987. - 416 с.

5. Козлов, В. А. Еволюційна основа функцій «системи імунітету». / В. А. Козлов. // Проблеми і походження сучасної імунології. Методологічний аналіз. - Новосибірськ: Наука, 1988. С. 66-73.

6. Jenner, E. An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cowpox. / E. Jenner. 3-rd edition. - London: Sampson Low, 1798-1801. - 95 p.

7. Pasteur, L. Etudes sur les maladies des vers б soie. / L. Pasteur. - Paris: Masson, 1869. - 761 p.

8. Мечников, І. І. Лекція про фагоцитоз та імунітет. / І. І. Мечников. // Собр. соч., т. 6. - М .: Медгиз, 1950. С. 220-231.

9. Ehrlich, P. Das Sauer-Stoffbed?rfniss des Organismus: eine fahrbenanalytische Studie. / P. Ehrlich. - Wien, Вerlin, Leipzig, 1885. - 167 S.

10. Курсанова, Т. А. Розвиток уявлень про природу імунітету рослин. / Т. А. Курсанова. - М .: Наука, 1988. - 100 с.

11. Chester, K.S. The problem of acquired physiological immunity in plants. / K.S. Chester. // Quart. Rev. Biol., 1933, v. 8, N 2, p. 129-154; N 3, p. 275-324.

12. Вавилов, Н. І. Імунітет рослин до інфекційних захворювань. / Н. І. Вавилов. // Изв. Петро. С.-г. акад., 1918 року, вип. 1/4, с. 1-240.

13. Вавилов, Н. І. Проблеми імунітету культурних рослин. / Н. І. Вавилов. // Избр. твори в 5 томах. - М .; Л .: Наука, 1964. - Т. 4: Нарис сучасного стану вчення про імунітет хлібних злаків до грибних захворювань, с. 109-116; Вчення про імунітет рослин до інфекційних захворювань, с. 314-399; Закони природного імунітету рослин до інфекційних захворювань: ключі до знаходження імунних форм, с. 430-488.

14. Страхов, Т. Д. Мечников і шляхи розвитку фітоімунології. / Т. Д. Страхов. // І. І. Мечников. Пам'яті великого російського вченого. - Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 1948, с. 123-140.

15. Сухоруков, К. Т. Фізіологія імунітету рослин. / К. Т. Сухоруков. - М .: Вид-во АН СРСР, 1952. - 148 с.

16. Страхов, Т. Д. Про механізм фізіологічного імунітету рослин до інфекційних захворювань. / Т. Д. Страхов. - Харків: Вид-во ХСХІ і ХДУ, 1959. - 79 с.

17. Heath, M.C. Evolution of plant resistance and susceptibility to fungal parasites. / M.C. Heath. // The Mycota. Vol. V, part B: Plant Relationships. / G. Carroll and P. Tudzynski, eds. - Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1997. P. 257-276.

18. Шкаликов, В. А. Імунітет рослин. / В. А. Шкаліков, Ю. Т. Дяків, А. Н. Смирнов та ін. - М .: Колос, 2005. - 190 с.

19. Токін, Б. П. Цілющі отрути рослин: Повість про фітонциди. / Б. П. Токін. 3-е изд. - Л .: Вид-во ЛДУ, 1980. - 279 с.

20. Метлицький, Л. В. Як рослини захищаються від хвороб. / Л. В. Метлицький, О. Л. Озерецковская. - М .: Наука, 1985. - 192с.

21. Плотникова, Л. Я. Імунітет рослин і селекція на стійкість до хвороб і шкідників. / Л. Я. Плотникова. - М .: Колос, 2007. - 359 с.

22. Доці, Н. Індукція і придушення реакції надчутливості при специфічних взаєминах паразита і господаря. / Н. Доці, К. Томіяма, Н. Фуруісі. // Інфекційні хвороби рослин: фізіологічні та біохімічні основи. / Под ред. Ю. Т. Дьякова. - М .: Агропромиздат, 1985. С. 88-106.

23. Дьяков, Ю. Т. Загальна і молекулярна фітопатологія. / Ю. Т. Дяків, О. Л. Озерецковская, В. Г. Джаваха, С. Ф. Багірова. - М .: Вид-во т-ва фітопатологів, 2001. - 302 с.

24. Heath, M.C. Cellular interactions between plants and biotrophic fungal parasites. / M.C. Heath, D. Skalamera. // Advances in Botanical Research, 1997, v. 24, p. 195-225.

25. Gilchrist, D.G. Programmed cell death in plant disease: purpose and promise of cellular suicide. / D.G. Gilchrist. // Annu. Rev. Phytopathol., 1998, v. 36, p. 393-414.

26. Greenberg, J.T. The role and regulation of programmed cell death in plant-pathogen interactions. / J.T. Greenberg, N. Yao. // Cellular Microbiology, 2004, 6, 3, 201-211.

27. Тютерев, С. Л. Наукові основи індукованої хворобостійкості рослин. / С. Л. Тютерев. - СПб: ВІЗР, 2002. - 328 с.

28. Карпук, В. В. Цитофизиологические особливості взаємин рослини-господаря і патогена при ураженні жита і пшениці стебловий іржею: автореф. дис. ... Канд. біол. наук. / В. В. Карпук. - Мн .: 1986. - 23 с.

29. Карпук, В. В. Структурна організація патогенезу злаків, що викликається грибний інфекцією: автореф. дис. ... Докт. біол. наук. / В. В. Карпук. - Мн .: 2000. - 42 с.

30. Карпук, В. В. Структурно-функціональні механізми патогенезу злаків при грибкової інфекції. / В. В. Карпук. // VI Купревічскіе читання. Проблеми експер. бот. - Мн .: Техналогiя, 2007. С. 55-108.

Карпук, В. В. Електронномікроскопіческое дослідження ліпідів і ліпази гриба Puccinia graminis. / В. В. Карпук, Ю. М. Плотникова. // Гриби і лишайники в екосистемі: Х сімпоз. мікологів і ліхенологія Прибалтійських республік і Білорусії. - Рига, 1985. С. 70-72.

Карпук, В. В. Локалізація ліпідів і ліпаз в клітинах гриба Puccinia graminis Pers. в ектофітной стадії. / В. В. Карпук, Ю. М. Плотникова, Л. Н. Андрєєв. // Мікологія і фітопатологія, 1986, т. 20, № 2, 94-98.

Карпук, В. В. Електронно-гистохимическое дослідження прикордонної зони між клітинами мезофіла жита і збудника стеблової іржі: реакція на кислу фосфатазу. / В. В. Карпук. // Застосування електронної мікроскопії в науці і техніці. Тез. доп. II респ. науково-техн. конф. - Мн .: БелНІІНТІ, 1988. С. 117.

Карпук, В. В. Ультраструктура гриба Puccinia dispersa, що паразитує в тканинах жита. / В. В. Карпук. // Застосування електронної мікроскопії в науці і техніці. Тез. доп. II респ. науково-техн. конф. - Мн .: БелНІІНТІ, 1988. С. 135.

Карпук, В. В. Електронномікроскопіческое дослідження екстрагаусторіального матриксу збудника листкової іржі жита. / В. В. Карпук. // Ультраструктура рослин. - Київ, 1988. С. 206.

Карпук, В. В. Локалізація активності ліпази в міжклітинному міцелії і гаустории збудника стеблової іржі жита і пшениці. / В. В. Карпук, Ю. М. Плотникова. // Ультраструктура рослин. - Київ, 1988. С. 207.

Карпук, В. В. Дослідження локалізації кислої фосфатази в клітинах збудника стеблової іржі жита і пшениці при їх взаємодії. / В. В. Карпук, Ю. М. Плотникова, Л. Н. Андрєєв. // Фізіолого-біохімічні та селекційно-генетичні основи імунітету рослин до грибних хвороб для цілей прикладної селекції. - Уфа, 1988. С. 44-45.Про розвиток і використання досліджень по фітоіммунітету. | Карпук, В. В. Вивчення ектофітной стадії розвитку збудника стеблової іржі. / В. В. Карпук. // Захист рослин і охорона природи. - Вільнюс, 1989. С. 38-39.

СТРУКТУРНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ злаків | Біологічного феномена. | Спеціалізація фітопатогенів до рослин-господарів | Патогенезу і стійкості рослин | Генетична детермінованість взаємин рослин і патогенів. | Молекулярна природа і функціонування спадкових детермінант вірулентності патогенів та резистентності господарів. | Фітоіммунітет: двотактний робочий механізм. | Локальна і системна индуцированная стійкість. | Структурна організація системи імунітету у рослин. | Карпук, В. В. Ультраструктура гриба Pyrenophora teres in vivo і in vitro. / В. В. Карпук. // Електронна мікроскопія і сучасна технологія. - Кишинів, 1990. С. 63. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати