Головна

Нормування безпеки виробництва для навколишнього середовища

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  3. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  4. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  5. II. рахунок виробництва
  6. II. Вимоги безпеки перед початком
  7. III. Нормування технологічного процесу

Промислові підприємства і транспорт є основними джерелами забруднення ОС.

Вплив промислового підприємства на ОС обумовлено викидами забруднюючих речовин в атмосферу, скидами промислових і побутових стічних вод в природні водні об'єкти, освітою і розміщенням твердих відходів. Як об'єкти нормування виступають обсяги шкідливих впливів на повітря (викиди), воду (скиди) і грунт (тверді відходи). Крім того, для забезпечення екологічної безпеки до завдань нормування відносяться також встановлення норм безпеки виробництва та якості кінцевої продукції.

Основні механізми нормування.

До основних механізмів екологічного нормування безпеки виробничої діяльності відносяться: ліцензування, паспортизація, сертифікація, лімітування (табл.1.).

Таблиця 1.

Механізми екологічного нормування безпеки виробництва

 Механізми екологічного нормування
 паспортизація  ліцензування  сертифікація  лімітування
 Екологічний паспорт природопользователя, - Декларація промислової безпеки  - Видів діяльності-випуску продукції  - Технології-продукції  - ПДВ- ПДС- ПДРО

Паспортизація підприємств розвивається в двох напрямках. У 1990 р на підприємствах була введена система екологічних паспортів (ГОСТ 17.0.0.04-90 «Екологічний паспорт підприємства»). Екологічний паспорт - нормативно - технічний документ, що включає всі дані про використовувані ресурси всіх видів, а також визначає всі прямі впливу і впливу на ОС. У ньому відбиваються загальні відомості про підприємство, використовуваному сировину, опис технологічних схем вироблення основних видів продукції, схеми очищення стічних вод і газоповітряних сумішей, їх характеристики після очищення. У паспорті наводяться дані про тверді відходи, а також відомості про наявність в країні і світі технологій, що забезпечують досягнення найкращих питомих показників охорони природи для даного виду підприємств. Друга частина паспорта містить перелік планованих заходів, спрямованих на зниження навантажень на ОС.

(Щодо ліцензування та сертифікації см. В лекціях з природокористування і економіці)Комплексні показники якості води водойм | Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферу

Рейтинговий контроль 2. Матеріал для лекцій і самостійної роботи. 2012 | А тепер про встановлення МДУ більш детально | Приклад розрахунку МДУ хімічної речовини в продукті харчування | Комплексні показники якості атмосферного повітря | Правила охорони якості води водойм при скиданні в них стічних вод |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати