Головна

Экономикалық заңдар мен категорияларды талдау. Экономикалық заңдардың әрекет ету ерекшеліктерін сипаттау.

  1. Ақшаның пайда болу ерекшеліктеріне тоқтала отырып, мәнін анықтау және негізгі атқаратын қызметтеріне талдау жасау.
  2. Аралас экономикалық жүйе.
  3. Бөлім. Макроэкономикалық реттеу
  4. бөлім. Макроэкономикалық реттеу
  5. Дүние жүзінің әлеуметтік-экономикалық географиясы» пәнінен тест сұрақтары. 1 страница
  6. Дүние жүзінің әлеуметтік-экономикалық географиясы» пәнінен тест сұрақтары. 2 страница
  7. Дүние жүзінің әлеуметтік-экономикалық географиясы» пәнінен тест сұрақтары. 3 страница

Экономикалық заңдар- қоғам дамуының түрлі сатыларындағы материалдық игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну қатынастарын анықтайды. Олар өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарының даму заңдары. Бұл заңдар 2 ге бөлінеді.

1. Ерекше экономикалық заңдар - бұл шаруашылықтың нақты тарихи формасының даму заңдары.

2. Жалпы экономикалық заңдар - бұл барлық тарихи дәуірле тән заңдар, олар барлық дәуірлерді біртұтас тарихи үйлесіп процесс етіп байланыстырады. Бұған қоғамдық еңбек бөлу заңы, т.б. заңдар жатады. Экономикалық заңдар өздері, өз алдына әрекет ете алмаған экономикалық прогресс өзімен-өзі, өз алдына жүріп отырмақ Бұл үшін адамдардың, олардың қажеттіктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған іс-әрекеті қажет.

Экономикалық категориялар - қоғам өмірінің нақты жағдайларын теориялық тұрғыдан сипаттайтын логикалық түсініктер. Мысалы: сұраныс, ұсыныс, қаржы, несие, меншік, жалақы, нарық, пайда, тауар, ақша т.б.

Экономикалық заңдар объективті сипатта болады, яғни адамдардын еркі мен санасынан тыс әрекет етеді. Бұл заңдар белгілі бір экономикалық жағдайлармен бірге өзгеріп, дамып отырады. Экономикалық заңдар адамдардын іс-әрекет, қызметін билейді. Олар адамдардың еңбек-қызметтерінің процесінде туып, осы процесс арқылы жүзеге асырылады. Экономикалық заңдар тарихи сипатта белгілі бір кезеңде туып, өзгеріп, жойылып кетіп отырады. Экономикалық заңдардың жойылуы адамдар санасынан тәуелсіз, қоғамдағы объективтік экономикалық хал-ахуалдық процестердің өзгерісімен тікелей байланысты болады.Экономиканын зерттеу әдістерінің тиімділігін көрсету | Капитал айналымына түсінік беру және капиталдың қорлану процесін талдау.

Kәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық формаларының тиімділігін анықтау | Капиталдың мәнін анықтау, капитал туралы әр түрлі көзқарастарға талдау жасау. | Кәсіпорындардың негізгі формалары | | Ақшаның капиталға айналу процесін талдау және капиталдың жалпыға бірдей формуласын түсіндіру. | Ндірістік шығындардың жіктемесіне талдау жасау және оларды төмендету жолдарын анықтау. | Капитал айналымына түсінік беру. Айналым уақыты және оның негізгі бөлімдеріне сипаттама жасау. | Жалақы: мәні, оның формалары және өзгеруіне әсер 4ететін негізгі факторларды талдау. | Негізгі және айнымалы капитал түсініктерін анықтау. Негізгі капиталдың тозу процесін түсіндіру | Ндіріс және оның факторларын талдау және ұдайы өндіріс теорияларына сипаттама беру |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати