Головна

Капиталдың мәнін анықтау, капитал туралы әр түрлі көзқарастарға талдау жасау.

  1. D). Ауызды ашпай иекпен «О» әрпін ойша салу.
  2. E).Қанат тәрізді венозное өрімі.
  3. I. Изменение капитала
  4. III. Материнский капитал.
  5. IV. Управление оборотным капиталом
  6. IV. Управление оборотным капиталом
  7. Net working capital - Чистый оборотный капитал, в денежных единицах

Капитал дегеніміз -ең бірінші өндіріс факторы ретінде қарастырылады және оған бірнеше түсінік беріледі.

1. қызметтерін тауарлар өндірісінде қолданылатын өндіріс құралдары мен ақша ақша қорлары.

2. Капитал лат « бас» деген мағнаны білдіреді және негізгі байлық көзін анықтайды.

Капитал теориясының даму кезеңдері :

1. Физократтар мектебінің түсінігі бойынша капитал ауыл шаруашылығында қолданылатын өндіріс құралдары.

2. Смиттің теориясы бойынша капитал жеке адамдардың илігіндегі қорларды тұтыну сипаттамасы. Бұл теорияда капиталдың қажеті өз илігіне табыс алып келу.

3. Маркстің териясы бойынша капитал жұмысшылардың жалдамалы еңбегіне негізделген қоғамның топтық қатынасын сипаттайтын өз-өзінен өсетін құн. Бұл теория бойынша капитал әлеуметтік - экономикалық категория және ол үнемі қозғалыста болады.

4. Маршлдің тероиясы бойынша капитал екі жағдайда қарастырылады.

1) микроэкономикалық деңгейде капиталды қолдану тәсілі мен саласына тәуелсіз табыс табу үшін қолданылатын жеке тұлғалар байлығының бір бөлігі.

2) Макроэкономикалық деңгейде капитал материалдық иліктерді өндіру үшін еңбек , жер, факторлармен бірге пайдалануға болатын өндіріс құралдарының жиынтығы.

5. Кинс теориясы бойынша капитал тиімді пайдалану арқылы көп мөлшерде табыс әкелу қабілетті бар байлық.Kәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық формаларының тиімділігін анықтау | Кәсіпорындардың негізгі формалары

| Ақшаның капиталға айналу процесін талдау және капиталдың жалпыға бірдей формуласын түсіндіру. | Ндірістік шығындардың жіктемесіне талдау жасау және оларды төмендету жолдарын анықтау. | Экономиканын зерттеу әдістерінің тиімділігін көрсету | Экономикалық заңдар мен категорияларды талдау. Экономикалық заңдардың әрекет ету ерекшеліктерін сипаттау. | Капитал айналымына түсінік беру және капиталдың қорлану процесін талдау. | Капитал айналымына түсінік беру. Айналым уақыты және оның негізгі бөлімдеріне сипаттама жасау. | Жалақы: мәні, оның формалары және өзгеруіне әсер 4ететін негізгі факторларды талдау. | Негізгі және айнымалы капитал түсініктерін анықтау. Негізгі капиталдың тозу процесін түсіндіру | Ндіріс және оның факторларын талдау және ұдайы өндіріс теорияларына сипаттама беру |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати