На головну

Класифікація основних фондів

  1. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  2. HАPКОТІЧЕСКІЕ ВЕЩЕСТВА, ЇХ ДІЯ HА ЛЮДИНИ І КЛАСИФІКАЦІЯ.
  3. II. Компонувальні схеми основних частин каркаса.
  4. III 2. Класифікація педагогічних технологій
  5. III. 2. Види і класифікація компетенцій
  6. III. 4. Авторські школи: поняття та класифікація
  7. IV Показники використання основних виробничих фондів

В даний час центральне статистичне управління класифікує основні фонди промисловості по наступних основних групах.

1. Будівлі. До цієї групи належать будівлі основних, допоміжних і обслуговуючих цехів, а також адміністративні будівлі підприємств.

2. Споруди. Сюди входять підземні і відкриті гірські вироблення, нафтові і газові свердловини, гідротехнічні та інші споруди.

3. Передавальні пристрої. Це пристрої, за допомогою яких відбувається передача, наприклад, електричної або іншої енергії до місць її споживання.

4. Машини та обладнання. У цю групу входять усі види технологічного устаткування, а також первинні і вторинні двигуни. У даній групі виділяються дві підгрупи:

а) силові машини та обладнання;

б) робочі машини й устаткування.

До першої підгрупи належать парові і гідравлічні турбіни, трансформатори, вітродвигуни, електромотори, двигуни. внутрішнього згоряння й інші первинні і вторинні двигуни. В другу підгрупу входять верстати, преси, молоти, хімічна апаратура, доменні і мартенівські печі, прокатні стани й інші машини й устаткування.

5. Транспортні засоби. До їх складу входять всі види транспортних засобів, у тому числі: цеховий, міжцеховий і межзаводской транспорт, річковий і морський флот рибної промисловості, трубопровідний магістральний транспорт і т. Д.

6. Інструмент, виробничий і господарський інвентар та інші основні фонди. Сюди відносяться інструменти ріжучі, що давлять, ударні й інші; інвентар виробничого і господарського призначення, що сприяє полегшенню і створенню нормальних умов праці (устаткування контор, верстати, контейнери, інвентарна тара, предмети протипожежного призначення та ін.).

Для простоти обліку до складу основних фондів, що входять у шосту групу, включаються лише інструменти, виробничий і господарський інвентар з терміном служби понад один рік і вартістю більш 15 неоподатковуваних податком мінімумів (тобто 17 гривень) за одиницю. Інший інструмент, інвентар, а також інші приналежності (незважаючи на те що теоретично вони по всіх економічних ознаках повинні відноситися до основних фондів) у господарській практиці прийнято вважати оборотними фондами.

Кожна група наведеної класифікації у свою чергу підрозділяється на підгрупи, які складаються з ще більш родинних основних фондів із приблизно рівними термінами служби, нормами амортизації й умовами експлуатації.

Не всі елементи основних фондів грають однакову роль у процесі виробництва. Робочі машини і обладнання, інструменти, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, технічні споруди (гірські вироблення шахт і розрізів, нафтові і газові свердловини) беруть безпосередню участь у виробничому процесі, сприяють збільшенню випуску продукції і тому відносяться до активно діючої частини основних фондів. Інші елементи основних фондів (виробничі будівлі, інвентар) роблять лише непрямий вплив на виробництво продукції і тому їх називають пасивною частиною основних фондів.Методи оцінки основних фондів | Структура основних фондів

поняття економіка | Сутність основних фондів | Амортизація і способи її нарахування | Показники ефективності використання основних фондів | | Підвищення ефективності оборотних коштів | | активи нематеріальні | первісна оцінка | Класифікація втрат робочого часу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати