На головну

Основні напрямки підвищення безпеки хімічного методу

  1. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  2. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  3. I. Основні положення
  4. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  5. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  6. I. Основні терміни та загальні підходи
  7. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів

Хімічний метод спрямований на використання пестіцідов- хімічних речовин, що володіють токсичною дією на шкідливі організми. У структурі пестицидів гербіциди Складають приблизно 70%, інсектициди - 25, фунгіциди _ 5%. В системі землеробства передбачають використання хімічного методу в профілактичних і винищувальних цілях. Грамотне, обгрунтоване використання хімічних засобів захисту рослині сприяє збільшенню збору врожаїв, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції рослинництва, найповнішої і швидкої Окупності коштів, вкладених в сільському господарстві.

При використанні хімічних засобів боротьби з шкідливими організмами обов'язково слід керуватися Списком хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами і регуляторів росту рослин, дозволених до застосування на території Російської Федерації. ВІН щорічно змінюється і доповнюється. У міру інтенсифікації землеробства використання гербіцидів особливо зростає .. Зросли вимоги до грамотнішому, суворо обгрунтованого використання хімічних засобів, введення суворого контролю за хімічними обробками. Один з реальних шляхів підвищення безпеки хімічного методу для людини і навколишнього середовища - вдосконалення асортименту пестицидів, спрямоване на поліпшення їх санітарно-гігієнічних і екологічних властивостей, створення високоефективних препаратів в поєднанні з малою небезпекою для теплокровних і інших організмів. Зниженню токсичного навантаження сприяють різні технології їх застосування. Застосування комбінованих препаратів дає можливість знизити дозування інсектицидів в них у декілька разів за рахунок прояву синергетичного ефекту компонентів сумішей для шкідників. Ще одним способом зниження екологічної небезпеки пестицидів є збільшення швидкості їх деградації в грунті, збагаченої біодобрива. Великий резерв підвищення ефективності і безпеки пестицидів закладено в техніці їх внесення. Для цієї мети випускають електростатичні обприскувачів або пристрої з регульованою дисперсністю крапель. Вони дозволяють скоротити витрату робочої рідини і норму витрати препарату, що знижує забруднення навколишнього середовища при одночасному підвищенні коефіцієнта корисної дії обприскувача. Все це веде до збереження корисної ентомофауни, відновленню біоценотичного рівноваги і попереджає спалахи розмноження шкідників. Оптимізація і стабілізація фітосанітарної обстановки посівів сільськогосподарських культур на кожному етапі формування врожаю будується на основі інтеграції, в першу чергу, організаційних, агротехнічних і агрохімічних заходів. Ефективне використання захисних заходів можливе лише при добре організованій фітосанітарної діагностики, що дозволяє отримати необхідну інформацію для управління всіма процесами оптимізації фітосанітарної обстановки на кожному полі

 Вплив меліорації і насінництва на фітосанітарний стан посівів і грунту | Схема насінництва різних культур

Обробка грунтів, схильних до водної ерозії | Обробка грунтів, схильних до вітрової ерозії | Агрофізичні основи обробітку грунту | Агрохімічні та біологічні основи обробітку грунту | Особливості обробки ґрунтів в умовах осушення | Сутність системи захисту рослин | Захист рослин на основі моделювання | Вплив сівозміни на фітосанітарний стан посівів і грунту | Вплив обробки на фітосанітарний стан посівів і грунту | Вплив добрив на фітосанітарний стан посівів і грунту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати