На головну

Сутність системи захисту рослин

  1. CAD-системи
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Grid-системи
  4. I'a-чштіе школи і становлення шкільної системи
  5. II. 17. Поясніть фізичну сутність визначення швидкості звуку методом резонансу.
  6. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  7. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Система захисту рослин - комплекс методів захисту рослин від шкідливих організмів, адаптований до агроландшафтного і господарських умов виробництва, що забезпечує оптимальне фітосанітарний стан агроценозів і продукції сільськогосподарських культур і екологічну безпеку навколишнього середовища. Під оптимальним фітосанітарним станом агроценозів розуміють динамічну рівновагу живих організмів в агроекосистемі, при якому наявність шкідливих організмів не перевищує їх економічний поріг шкодочинності. Методи захисту рослин в системах землеробства реалізують через науково обґрунтовані технології застосування агротехнічних, хімічних, біологічних, фізичних і комплексних заходів. Метою системи захисту рослин є регулювання чисельності шкідливих організмів шляхом управління популяційних відносинами в агроекосистемах. в основі регулювання чисельності шкідливих організмів лежать технології, що запобігають появі та поширення збудників хвороб, шкідників і бур'янів або їх обмеження на Екологічно допустимому рівні, що забезпечують безпеку агроландшафта і виробленої продукції. Схема захисту рослин: 1. попереджувальні заходи: а) Карантин зовнішній і внутрішній, б) організаційно-господарські заходи (правильне зберігання гною), в) Оптимізація посівних площ і посівних насаджень, г) Просторова ізоляція. Обов'язкова при виробництві здорового посадкового матеріалу. Розташування полів з близькими по біології до-ми повинно бути на відстані не менше 400-500м, а іноді і 2 км. д) Використання стійких сортів і гібридів, е) Меліорація. 2. Винищувальні заходи: а) Біологічне знищення за рахунок рослин, комах, бактерій, грибів, риб і т. Д. Недоліки: високі ціни на біопрепарати, мало фахівців які займаються біопрепаратами, ефективність даного методу нестабільна, віруси і бактерії швидко змінюються і стають більш стійкими, кількість біопрепаратів невисока. б) Провокація шкідливих організмів до життєдіяльності, т. е. створюються сприятливі умови для життєдіяльності бур'янів, хвороб і шкідників з метою подальшого їх знищення, в) Фізичне знищення проводять за рахунок зміни середовища проживання шкідливого об'єкта, г) механічне знищення засноване на агротехнічні заходи ( обробка грунту знаряддями), д) Хімічне знищення (застосування песдіцідов). 3. Комплексні методи знищення - раціональне поєднання всіх методів боротьби з шкідливими організмами.

 Особливості обробки ґрунтів в умовах осушення | Захист рослин на основі моделювання

Розподіл мінер добрив в сівозміні | Принцип різноглибинної обробки грунту | Принцип чергування відвальних і безвідвальних способів обробки | принцип почвозащіти | Принцип мінімального обробітку ґрунту | Особливості обробки ґрунтів в умовах зрошення | Обробка грунтів, схильних до водної ерозії | Обробка грунтів, схильних до вітрової ерозії | Агрофізичні основи обробітку грунту | Агрохімічні та біологічні основи обробітку грунту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати