Головна

C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

V145A6P3C2

Які з методів вирішення задачі Коші мають тільки другий порядок точності?

A. Вдосконалений метод Ейлера, метод Ейлера-Коші, методи Рунге Кутта.

B. Метод Ейлера-Коші, методи Рунге Кутта, методи Адамса.

C. Вдосконалений метод Ейлера, метод Ейлера-Коші, метод трапецій.

D. Методи Рунге Кутта, методи Адамса, метод прогнозу і корреція.

E. Методи Рунге-Кутта,, методи Адамса, метод трапецій.

F. Вдосконалений метод Ейлера, метод Ейлера-Коші, метод прогнозу і корекції.

V146A6P6C1

На яких методах базується метод прогнозу і корекції?

A. На методі Ейлера першого порядку точності.

B. На методі трапецій.

C. На методах Ейлера другого порядку точності.

D. На методах Рунге-Кутта другого порядку точності.

E. На методах Рунге-Кутта четвертого порядку точності.

F. На методах Адамса.

V147A6P5C4

Який з методів не є саме стартує?

A. Простий метод Ейлера.

B. Вдосконалений метод Ейлера.

C. Метод Ейлера Коші.

D. Методи Рунге-Кутта.

E. Методи Адамса.

F. Метод трапецій.

V148A6P5C2

В якому з методів по методу Рунге не можна контролювати крок?

A. Простий метод Ейлера.

B. Вдосконалений метод Ейлера.

C. Метод Ейлера Коші.

D. Методи Рунге-Кутта.

E. Методи Адамса.

F. Метод трапецій.

V149A6P1C6

Які назви методів Адамса правильні?

A. Метод Адамса-Бошфорта-явний, інтерполяційний метод,

метод Адамса-Моултона-неявний, екстраполяціонний метод.

B. Метод Адамса-Бошфорта-неявний, інтерполяційний метод,

метод Адамса-Моултона-явний, екстраполяціонний метод.

C. Метод Адамса-Бошфорта-явний, екстраполяціонний метод,

метод Адамса-Моултона-неявний, інтерпополяціонний метод.

D. Метод Адамса-Бошфорта-неявний, екстраполяціонний метод,

метод Адамса-Моултона-явний, інтерпополяціонний метод.

E. Метод Адамса-Бошфорта-явний, екстраполяціонний метод,

метод Адамса-Моултона-явний, інтерпополяціонний метод.

F. Метод Адамса-Бошфорта-неявний, екстраполяціонний метод,

метод Адамса-Моултона-неявний, інтерпополяціонний метод.

V150A5P1C1

Метод Рунге-Кутта четвертого порядку точності для розв'язування задачі Коші системи диференціальних рівнянь першого порядку:

A.

B.

C.

D.

E.

V151A5P3C3

Основні чисельні методи розв'язання крайових задач.

A. Звичайно-різницеві, сіткові, проекційні.

B. Проекційні, проекционно-сіткові, сіткові.

C. Звичайно-різницеві, проекционно-різницеві, різницеві.

D. Звичайно-різницеві, проекционно-різницеві, сіткові.

E. Проекційні, проекционно-сіткові, проекционно-різницеві.

V152A5P2C2

Як називаються лінійні крайові умови

в крайовій задачі рішення лінійного диференціального рівняння ?

A.

B.

C.

D.

E.

V153A5P1C5

Коли крайова задача

має єдине рішення?

A. Якщо існує єдине нульове рішення крайової задачі:

B. Якщо існує єдине нульове рішення крайової задачі:

C. Якщо існує єдине нульове рішення крайової задачі:

D. Якщо існує єдине рішення однорідної крайової задачі:

E. Якщо існує рішення однорідної крайової задачі:

V154A6P4C5

Основні проекційні методи вирішення крайової задачі для лінійного диференціального рівняння другого порядку.

A. Метод коллокацій, метод найменших квадратів, метод кінцевих елементів.

B. Метод кінцевих елементів, метод найменших квадратів, метод Рітца.

C .. Метод найменших квадратів, метод Рітца, метод «стрілянини».

D. Метод найменших квадратів, метод Колокація, метод Гальоркіна.

E. Метод коллокацій, метод «стрілянини», метод найменших квадратів.

F. Метод Гальоркіна, метод Рітца, метод кінцевих елементів.

V155A5P2C2

До якого класу методів вирішення крайової задачі відноситься метод кінцевих елементів?

A. Проекційно-сіткові методи.

B. Проекційні методи.

C. Сіткові методи.

D. Звичайно-різницеві методи.

E. Варіаційні методи.

V156A6P2C5

Якому умові повинні задовольняти базові функції в проекційних методах вирішення крайової задачі?

A. Бути лінійно незалежними і задовольняти крайовим умовам ..

B. Бути лінійно незалежними і задовольняти диференціальних рівнянь.

C. Бути лінійно незалежними і задовольняти крайовим умовам і диференціальних рівнянь.

D. Бути безперервними і диференційовними і задовольняти крайовим умовам і диференціальних рівнянь.

E. Бути безперервними і диференційовними і задовольняти крайовим умовам.

F. Бути безперервними і диференційовними і задовольняти диференціальних рівнянь.

V157A5P4C2

Що мінімізується в проекційних методах вирішення крайової задачі?

A. Абсолютне відхилення між апроксимуючої функцією, у вигляді розкладання по базисних функціях, і точним рішенням крайової задачі.

B. Середньоквадратичне відхилення між апроксимуючої функцією, у вигляді розкладання по базисних функціях, і точним рішенням крайової задачі.

C. Невязка між апроксимуючої функцією, у вигляді многочлена, і точним рішенням крайової задачі.

D. Невязка між апроксимуючої функцією, у вигляді розкладання по базисних функціях, і точним рішенням крайової задачі.

E. Абсолютне відхилення між апроксимуючої функцією, у вигляді многочлена, і точним рішенням крайової задачі.

V158A5P3C1

різницевий оператор Lh аппроксимирует диференційний оператор L на сітці з кроком h з порядком точності k якщо виконується умова:

A.

B.

C.

D.

E.

V159A5P5C1

Різницева схема для диференціальної задачі.

A. Різницеві рівняння, отримані в результаті дискретної апроксимації диференціальних операторів в диференціальної задачі, називається різницевої схемою для даної диференціальної задачі.

B. Система рівнянь, отримана в результаті разностной апроксимації диференціальних операторів в диференціальної задачі, називається різницевої схемою для даної диференціальної задачі.

C. Різницеві рівняння, отримані в результаті кінцево-різницевої апроксимації диференціальної задачі, називається різницевої схемою для даної диференціальної задачі.

D. Система рівнянь, отримані в результаті кінцево разностной апроксимації диференціальних операторів в диференціальної задачі, називається різницевої схемою для даної диференціальної задачі.

E. Різницеві рівняння, отримані в результаті кінцево разностной апроксимації диференціальних операторів в диференціальної задачі, називається різницевої схемою для даної диференціальної задачі.

V160A5P2C2

нев'язки yL і yl апроксимації різницевої схемою

лінійної диференціальної задачі

на сітці  з кроком h = (b-a) / n.

A.

B.

C.

D.

E.

V161A6P4C5

Порядок точності по кроку h при апроксимації лінійної диференціальної задачі

разностной схемою

A. Разностная схема апроксимує диференціальну задачу з порядком точності k щодо кроку h, якщо невязки апроксимації крайової задачі різницевої завданням задовольняють умовам:

B. Разностная схема апроксимує диференціальну задачу з порядком точності k щодо кроку h, якщо невязки апроксимації крайової задачі різницевої завданням задовольняють умовам:

C. Разностная схема апроксимує диференціальну задачу з порядком точності k щодо кроку h, якщо невязки апроксимації крайової задачі різницевої завданням задовольняють умовам:

D. Разностная схема апроксимує диференціальну задачу з порядком точності k щодо кроку h, якщо невязки апроксимації крайової задачі різницевої завданням задовольняють умовам:

E. Разностная схема апроксимує диференціальну задачу з порядком точності k щодо кроку h, якщо невязки апроксимації крайової задачі різницевої завданням задовольняють умовам:

F. Разностная схема апроксимує диференціальну задачу з порядком точності k щодо кроку h, якщо невязки апроксимації крайової задачі різницевої завданням задовольняють умовам:

V162A6P5C2

Стійкість різницевої схеми

A. Разностная схема стійка, якщо вона має єдине рішення і при цьому виконується нерівність:  , Де c1 і c2 константи.

B. Разностная схема стійка, якщо існує таке h0> 0, що при h 0, Вона має єдине рішення і при цьому виконується нерівність:  , Де Dyhабсолютна похибка рішення, а c-константа, що не залежать від h.

C. Разностная схема стійка, якщо існує таке h0> 0, що при h 0 і довільних сіткових функціях f і g, вона має єдине рішення і при цьому виконується нерівність:  , Де c1 і c2 константи.

D. Разностная схема стійка, якщо існує таке h0> 0, що при h 0 і довільних сіткових функціях f і g, виконується нерівність:  , Де c1 і c2 константи, що не залежать від h.

E. Разностная схема стійка, якщо існує таке h0> 0, що при h 0 і довільних сіткових функціях f і g, вона має єдине рішення і при цьому виконується нерівність:  , Де c1 і c2 константи, що не залежать від h.

F. Разностная схема стійка, якщо існує таке h0> 0, що при h 0 і довільних сіткових функціях f і g, вона має єдине рішення і при цьому виконується нерівність:  , Де Dyhабсолютна похибка рішення, а c1 і c2-константи, що не залежать від h.

V163A5P1C2

Теорема про збіжність різницевої схеми

апроксимуючої крайову задачу

A. Якщо різницева схема апроксимує крайову задачу з k-им порядком точності щодо кроку h, тоді рішення різницевої схеми сходиться до вирішення диференціальної задачі з тим же порядком точності щодо кроку h.

B. Якщо різницева схема стійка, тоді рішення різницевої схеми сходиться до вирішення диференціальної задачі з тим же порядком точності, що і порядок апроксимації крайової задачі.

C. Якщо різницева схема має єдине рішення, тоді рішення різницевої схеми сходиться до вирішення диференціальної задачі з тим же порядком точності, що і порядок апроксимації крайової задачі.

D. Якщо різницева схема апроксимує крайову задачу з k-им порядком точності щодо кроку h, і нехай вона має єдиною рішення, тоді рішення різницевої схеми сходиться до вирішення диференціальної задачі з тим же порядком точності щодо кроку h.

E. Якщо різницева схема апроксимує крайову задачу з k-им порядком точності щодо кроку h, і нехай вона стійка по правій частині, тоді рішення різницевої схеми сходиться до вирішення диференціальної задачі з тим же порядком точності щодо кроку h.

V164A5P4C3

Що таке шаблон для різницевої схеми.

A. Скорочене позначення різницевої схеми.

B. Різницеві рівняння, що входять в разностную схему.

C. Алгоритм рішення різницевої схеми.

D. Геометрія розташування вузлів, що входять в разностную схему.

E. Геометрія розташування всіх вузлів, що входять в сітку.

V165A6P3C2

Який з методів зводить рішення крайової задачі до вирішення завдання Коші?

A. Метод прогнозу і корекції.

B. Метод Рітца.

C. Метод «стрілянини».

D. Метод «шрафних функцій».

E. Метод «моментів».

F. Метод розділення змінних.

V166A6P3C3

Якому з умов задовольняє функція розподілу  випадкової величини x?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V167A6P1C1

Імовірність знаходження випадкової величини x на відрізку [- ?, x] c функцією розподілу ?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V168A6P4C3

Математичне сподівання випадкової величини x c функцією розподілу ?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V169A6P3C2

Дисперсія випадкової величини x c функцією розподілу ?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V170A6P6C6

Математичне сподівання функції y = f (x) від випадкової величини x c функцією розподілу ?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V171A6P5C4

Дисперсія функції y = f (x) від випадкової величини x c функцією розподілу ?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V172A6P1C5

Середньоквадратичне відхилення s випадкової величини x c функцією розподілу  , Математичним очікуванням M [x] і дисперсією D [x]?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V173A6P3C6

Математичне сподівання середньої випадкової величини  , де xi незалежні один від одного значення випадкової величини x з кінцевою дисперсією D [x] і математичним очікуванням M [x].

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V174A6P1C2

Дисперсія середньої випадкової величини  , Де xi незалежні один від одного значення випадкової величини x з кінцевою дисперсією D [x] і математичним очікуванням M [x].

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V175A6P5C4

Середньоквадратичне відхилення середньої випадкової величини  , де xi незалежні один від одного значення випадкової величини x з кінцевою дисперсією D [x].

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V176A6P5C1

Функція нормального розподілу випадкової величини x з математичним очікуванням M [x] і дисперсією D [x].

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V177A6P2C4

Функція нормального розподілу випадкової величини x з математичним очікуванням M [x] і середньоквадратичним відхиленням s.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V178A6P3C3

Функція рівномірного розподілу випадкової величини x на відрізку [0,1]

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V179A6P2C6

Формула для розрахунку середньоквадратичного відхилення s, Якщо є значення випадкової величини xI, I = 1,2, ..., n, отримані в результаті незалежних випробувань.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V180A6P3C1

Центральна гранична теорема (закон великих чисел).

A. Якщо є n незалежних один від одного значень цієї випадкової величини xi, I = 1,2, ..., n, то при n® ? функція розподілу  середньої випадкової величини  асимптотично прагнути до нормального розподілу.

B. Якщо дисперсія випадкової величини x конечна, і є n значень цієї випадкової величини xi, I = 1,2, ..., n, то при n® ? функція розподілу  середньої випадкової величини  асимптотично прагнути до нормального розподілу.C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 3 сторінка | C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 5 сторінка

A. Рівномірний наближення рядами Маклорена і Тейлора, середньоквадратичне наближення за допомогою многочленів, раціональне наближення. | A. Для скорочення кількості арифметичних операцій при обчисленні функцій. | D. Вузол це точка з координатами xi, в яких функція досягає максимуму і мінімуму, сітка це прямі з'єднують вузли. | C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 1 сторінка | C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 2 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати