Головна

C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

E. Методом Гауса звести матрицю до трикутного вигляду і обчислити добуток елементів, що стоять на головній діагоналі.

V77A5P2C4

Визначення оберненої матриці A-1 для матриці A і умова її існування, якщо Aтрансп-транспонірованная матриця матриці A.

A.

B.

C.

D.

E.

V78A5P3C4

Основні методи вирішення системи лінійних рівнянь.

A. Прямі та ітераційні.

B. Прямі, зворотні, ітераційні.

C. Точні і наближені.

D. Прямі та зворотні.

E. Прямі, зворотні, наближені.

V79A5P5C3

Коли застосовуються ітераційні методи рішення систем лінійних рівнянь і чому?

A. Для вирішення систем будь-якого порядку, так як дозволяють за менше число арифметичних операцій отримати рішення.

B. Для вирішення систем з розрядженою матрицею, так як дозволяють за менше число арифметичних операцій отримати рішення.

C. Тільки для вирішення систем великого порядку, так як дозволяють за менше число арифметичних операцій отримати рішення.

D. Для систем будь-якого порядку, так як не накопичують помилку заокруглень дозволяють отримати найбільш точне рішення.

E. Тільки для систем великого порядку, так як не накопичують помилку заокруглень дозволяють отримати найбільш точне рішення.

V80A5P1C1

Для яких систем лінійних алгебраїчних рівнянь застосуємо метод прогонки?

A. Для систем з трьох діагональною матрицею.

B. Для систем з трикутною матрицею.

C. Для систем з стрічкової матрицею.

D. Для систем із симетричною матрицею.

E. Для систем з розрядженою матрицею.

V81A5P2C3

Чому для вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої порядку не використовується правило Крамера?

A. Виникає велика похибка рішення через накопичення помилок заокруглень при обчисленні визначників.

B. Потрібно багато пам'яті в ЕОМ, так як необхідно обчислювати велику кількості визначників великого порядку.

C. При розрахунках на ЕОМ потрібно багато часу, так як необхідно обчислювати визначники великого порядку.

D. Може статися поділ на нуль, якщо значення визначника основної матриці менше «машинного нуля».

E. Може статися поділ на нуль, якщо значення визначника основної матриці менше «машинного Епсілон».

V82A6P2C5

Достатня умова збіжності методу Гаусса-Зейделя для системи лінійних алгебраїчних рівнянь

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V83A5P5C5

невязка  рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь  , якщо  -точне значення,  -прібліженное значення,  -точне рішення, а  -прібліженное рішення?

A.

B.

C.

D.

E.

V84A5P1C5

Абсолютна похибка матриці DA, якщо A-точна матриця, A*-прібліженная матриця.

A.

B.

C.

D.

E.

V85A5P2C1

норма вектора  з компонентами x1, x2, ..., Xn.

A. Число яка дорівнює загальній кількості модулів компонент вектора  і задовольняє аксіомам

1.

2.

3.

B. Позитивний число поставлене у відповідність вектору  і задовольняє аксіомам

1.

2.

3.

C. Позитивне число поставлене у відповідність вектору  і задовольняє аксіомам

1.

2.

3.

D. Позитивне число поставлене у відповідність вектору  і задовольняє аксіомам

1.

2.

3.

4.

E. Позитивне число поставлене у відповідність вектору  і задовольняє аксіомам

1.

2.

3.

4.

V86A6P3C4

Норма матриці A.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V87A6P5C6

Які норми вектора  з компонентами  правильні?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V88A6P5C3

Яким чином значення визначника впливає на похибку рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь?

A. Чим більше значення визначника, тим вище відносна похибка рішення.

B. Чим більше значення визначника, тим вище абсолютна похибка рішення.

C. Значення визначника слабо впливає на відносну і абсолютну похибку рішення, головне щоб визначник був відмінний від нуля.

D. Значення визначника не впливає на відносну і абсолютну похибку рішення, головне щоб визначник був відмінний від нуля.

E. Значення визначника не впливає на відносна похибка рішення, головне щоб визначник був відмінний від нуля.

F. Значення визначника не впливає на абсолютну похибка рішення, головне щоб визначник був відмінний від нуля.

V89A6P3C5

Що таке простий корінь і кратний корінь для рівняння f (x) = 0?

A. Корінь  називається простим, якщо виконуються наступні умови: .

корінь називається  кратним, якщо виконуються наступні умови: .

B. Корінь  називається простим, якщо виконуються наступні умови: .

корінь називається  кратним, якщо виконуються наступні умови: .

C. Корінь  називається простим, якщо виконуються наступні умови: .

корінь називається  кратним, якщо виконуються наступні умови: .

D. Корінь  називається простим, якщо виконуються наступні умови: .

корінь називається  кратним, якщо виконуються наступні умови: .

E. Корінь  називається простим, якщо виконуються наступні умови: .

F. Корінь називається  кратним, якщо виконуються наступні умови: .

V90A6P4C4

Що таке корінь кратності m для рівняння f (x) = 0?

A. Ціле число m називається кратністю кореня  , Якщо виконуються умови

B. Ціле число m називається кратністю кореня  , Якщо виконуються умови

C. Ціле число m називається кратністю кореня  , Якщо виконуються умови

D. Ціле число m називається кратністю кореня  , Якщо виконуються умови

E. Ціле число m називається кратністю кореня  , Якщо виконуються умови

F. Ціле число m називається кратністю кореня  , Якщо виконуються умови

V91A5P5C3

Основні етапи пошуку кореня  функції .

A. етап визначення нульового наближення кореня ,

етап ітераційного уточнення нульового наближення .

B. етап знаходження итерационной формули ,

етап обчислень кореня  по ітераційної формулою .

C. етап локалізації кореня ,

етап обчислення нульового наближення кореня ,

етап ітераційного уточнення кореня .

D. етап локалізації кореня ,

етап ітераційного уточнення кореня ,

етап визначення похибки обчислень кореня .

E. етап локалізації кореня ,

етап ітераційного уточнення кореня .

V92A5P3C3

Критерій збіжності ітераційного процесу для послідовності

A.

B.

C.

D.

E.

V93A5P4C2

Критерій закінчення ітераційного процесу для послідовності

A.

B.

C.

D.

E.

V94A6P2C3

Інтервал невизначеності кореня  рівняння f (x) = 0, якщо  гранична абсолютна похибка аргументу, а  гранична абсолютна похибка обчислення функції y = f (x).

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V95A6P5C2

Коли в задачі пошуку кореня  рівняння f (x) = 0 непридатний метод бисекции?

A. Якщо функція f (x) не є безперервною.

B. Якщо функція f (x) НЕ дифференцируема.

C. Якщо функція f (x) є не унімодальної.

D. Для простих коренів.

E. Для кратних коренів.

F. Для коренів кратності більш одиниці.

V96A5P2C1

Яка итерационная формула використовується для пошуку кореня рівняння f (x) = 0 в методі простої ітерації?

A.

B.

C.

D.

E.

V97A6P2C2

Достатня умова збіжності методу простої ітерації при вирішенні итерационного рівняння x = j (x) в задачі пошуку кореня.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V98A6P5C6

Як називаються методи Ньютона в задачі пошуку кореня рівняння f (x) = 0?

A. Метод січних, метод хорд, метод медіан.

B. Метод дотичних, метод хорд, метод медіан.

C. Метод дотичних, метод січних, метод проекцій.

D. Метод хорд, метод проекцій, метод дотичних

E. Метод дотичних, метод січних, метод хорд.

F. Метод проекцій, метод медіан, метод січних.

V99A6P5C1

Необхідна і достатня умови збіжності методу Ньютона в задачі пошуку кореня рівняння f (x) = 0.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

V100A5P3C2

Який порядок збіжності мають методи Ньютона в заадаче пошуку кореня рівняння f (x) = 0?

A. експоненціально збіжність.

B. Лінійну збіжність.

C. Квадратичне збіжність.

D. Збіжність зі швидкістю геометричної прогресії.

E. Логарифмічну збіжність.

V101A5P3C2

Основні етапи пошуку точки мінімуму  функції .

A. етап локалізації точки мінімуму ,

етап обчислення нульового наближення точки мінімуму  , Етап ітераційного уточнення точки мінімуму .

B. етап локалізації точки мінімуму ,

етап ітераційного уточнення точки мінімуму ,

етап визначення похибки обчислень точки мінімуму .

C. етап локалізації точки мінімуму ,

етап ітераційного уточнення точки мінімуму .

D. етап визначення нульового наближення точки мінімуму ,

етап ітераційного уточнення точки мінімуму .

E. етап знаходження итерационной формули  для завдання пошуку точки мінімуму  функції ,

E. етап обчислень точки мінімуму  по ітераційної формулою .

V102A5P2C3

локальний мінімум  і глобальний мінімум  функції .

A.

B.

C.

D.

E.

V103A5P1C1

Визначення унімодальної функції f (x).

A. Функція f (x) називається унімодальної на відрізку [a, b], якщо на цьому відрізку вона має одну точку локального мінімуму  і при  вона строго убуває, а при  вона строго зростає.

B. Функція f (x) називається унімодальної на відрізку [a, b], якщо на цьому відрізку вона має одну точку суворого глобального мінімуму  і при  вона убуває, а при  вона зростає.

C. Функція f (x) називається унімодальної на відрізку [a, b], якщо на цьому відрізку вона має одну точку строго глобального мінімуму  і при  вона строго убуває, а при  вона строго зростає.

D. Функція f (x) називається унімодальної на відрізку [a, b], якщо на цьому відрізку вона має одну точку суворого локального мінімуму  і при  вона строго убуває, а при  вона строго зростає.

E. Функція f (x) називається унімодальної на відрізку [a, b], якщо на цьому відрізку вона має одну точку суворого локального мінімуму  і при  вона убуває, а при  вона зростає.

V104A5P1C3

унімодального функція

A. не вимагає ніяких додаткових обмежень.

B. не вимагає тільки дифференцируемости.

C. обов'язково диференціюється функція.

D. обов'язково інтегрована функція.

E. обов'язково безперервна функція.

V105A5P2C2

Як обумовлена ??завдання пошуку мінімуму?

A. Дуже погано, абсолютне число обумовленості .

B. Погано, абсолютне число обумовленості .

C. Добре, абсолютне число обумовленості .

D. Дуже добре, абсолютне число обумовленості .

E. Відмінно, абсолютне число обумовленості .

V106A5P4C4

Які методи використовуються для пошуку точки мінімуму не диференціюються?C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 1 сторінка | C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 3 сторінка

A. Рівномірний наближення рядами Маклорена і Тейлора, середньоквадратичне наближення за допомогою многочленів, раціональне наближення. | A. Для скорочення кількості арифметичних операцій при обчисленні функцій. | D. Вузол це точка з координатами xi, в яких функція досягає максимуму і мінімуму, сітка це прямі з'єднують вузли. | C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 4 сторінка | C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати