На головну

вправи

  1. I. Методи суворо регламентованого вправи.
  2. II. МЕТОДИ ЧАСТКОВО регламентовані вправи
  3. Активні індивідуальні вправи
  4. У виконанні вправи може брати участь вся група дітей, але краще цюводіть його по підгрупах в 5-7 чоловік.
  5. У разі невиправданої паузи більше 5 секунд при виконанні вправи, воно припиняється і не оцінюється.
  6. Ведучий повинен прочитати наступну інформацію перед тим, як проводити вправи, а потім ще раз прочитати інструкцію !!!
  7. Внутрішні умови вправи

1. Проект А вимагає інвестицій у розмірі 10000 тис. руб., при цьому протягом п'яти років очікуються щорічні грошові надходження в розмірі 3000 тис. руб. проект B вимагає інвестицій у розмірі 25000 тис. руб., а річні надходження протягом п'яти років складуть 4 000 тис. руб. Розрахуйте NPV, IRR, MIRR и PI за умови, що ціна капіталу дорівнює 12%. Вважаючи проекти альтернативними, ранжіруйтеіх за ступенем переваги за кожним критерієм. Який проект слід прийняти?

2. Компанія «Про-Інвест» аналізує очікувані грошові потоки двох альтернативних проектів (в тис. Руб.):

 Рік ..................
 проект А .............  -300  -387  -192  -100  -180
 проект У .............  -405

а) Побудуйте графік NPV для обох проектів.

б) Розрахуйте IRR кожного проекту.

в) Який проект краще, якщо ціна капіталу дорівнює 10%? Чи зміниться ваш вибір, якщо ціна капіталу 17%?

г) Розрахуйте значення MIRR для кожного проекту при ціні капіталу, що дорівнює 10 і 17%.

д) Знайдіть точку перетину графіків NPV і поясніть її значення.

3. Компанія «Нафта-Інвест» розглядає два альтернативні проекти з видобутку нафти. Витрати на буріння свердловини з обох проектів складуть 10 млн руб. За проектом А видобуток можна буде здійснювати протягом року, отримавши дохід в розмірі 12 млн руб .; проект В передбачає експлуатацію свердловини протягом 20 років з річним доходом в 1.75 млн руб.

а) Розрахуйте приростном грошовий потік в разі прийняття проекту В.

б) Якщо компанія приймає проект А і в кінці першого року реінвестує отримані в результаті реалізації проекту кошти, яка ставка реінвестування зрівняє одержуваний в цьому випадку грошовий потік з потоком, що генеруються проектом В?

в) Припустимо, що ціна капіталу компанії 10%. Чи можна припустити, що будь-який доступний незалежний проект середнього ступеня ризику, який обіцяє прибутковість вище 10%, буде прийнятий? Якщо всі подібні проекти приймаються, чи означає це, що альтернативна ставка реінвестування надходжень від раніше прийнятих і діючих проектів дорівнює лише 10%, оскільки єдине, що можуть фірми робити з такими надходженнями, - це реінвестіроватьіх під прибутковість 10%? Чи вірно, що ціна капіталу є реальною ставкою реінвестування надходжень, що генеруються проектом?

г) Побудуйте графіки NPV проектів, рассчітайтеіх IRR і знайдіть точку перетину графіків.

4. Компанія «Гермес» аналізує два альтернативні проекти розширення виробництва. Великомасштабний проект А передбачає будівництво заводу; необхідні інвестиції складуть 50 млн руб., щорічний дохід - 8 млн руб. протягом 20 років. проект В передбачає будівництво невеликого виробництва з більш високим рівнем витрат живого праці; необхідні інвестиції - 15 млн руб., річний дохід протягом 20 років - 3,4 млн руб. Ціна капіталу компанії - 10%.

а) Розрахуйте NPV и IRR для обох проектів.

б) Побудуйте приростном потік. З яким проектом він пов'язаний? Розрахуйте NPV и IRR приростного потоку.

в) Побудуйте графіки NPV всіх трьох проектів.

г) Грунтуючись на понятті ставок реінвестування і альтернативних витрат, поясніть, чому критерій NPV переважніше критерію IRR в разі, коли ціна капіталу постійна.

5. Ви працюєте фінансовим аналітиком в компанії «Консалт Партнер». Фінансовий директор просить вас проаналізувати два проекти, А і B, з ціною капіталу 12% і величиною інвестицій 10 000 тис. Руб. кожен. Грошові потоки мають вигляд (в тис. Руб):

 рік  
 проект А  -10000
 проект B  -10000

а) Розрахуйте значення РР, NPV, IRR, MIRR і PI.

б) Якщо проекти незалежні, який з них слід прийняти?

в) Якщо проекти альтернативні, який з них слід прийняти?

г) Яким чином зміна ціни капіталу може привести до конфлікту в ранжируванні потоків за критеріями NPV и IRR? При якому значенні ціни капіталу, R, виникає цей конфлікт? накресліть графіки NPV.

д) Чому існує зазначене протиріччя?

6. Компанія «Універсал» повинна прийняти рішення про розробку родовища. Необхідні інвестиції - 4,4 млн. Руб. Протягом першого року експлуатації очікується дохід в розмірі 27,7 млн ??руб .; протягом другого року повинні бути виконані реставраційні роботи в об'еме25 млн руб., що виплачуються в кінці цього року.

а) Накресліть графік NPV.

б) Чи слід прийняти проект, якщо r = 8%? r = 14%? Поясніть.

в) Чи можете ви навести приклади подібних ситуацій появи множинної IRR?

г) Розрахуйте MIRR при r = 8% і r = 14%. Узгоджуються критерії MIRR и NPV при оцінці проекту?

7. Компанія «СуперКофе» аналізує доцільність впровадження системи транспортування сировини і продукції на заводі, що будується. Перший варіант, що вимагає значних інвестицій, передбачає установку конвеєра, другий - придбання спеціальних ліфтів, при цьому одноразові витрати будуть меншими, але експлуатаційні - відносно більше. Рішення про будівництво заводу вже прийнято, а вибір тійабо іншої системи не вплине на його рентабельність. Ціна капіталу дорівнює 8%, динаміка очікуваних витрат має вигляд (в тис. Руб):

 рік
 конвеєр
 Ліфти

а) Розрахуйте IRR кожного проекту.

б) Розрахуйте наведену вартість витрат по кожному проекту. Який проект вигідніше?

 вправи | вправи

вправи | вправи | вправи | баланс підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати