Головна

Обсяг дисципліни і види навчальних занять

  1. CD-диск «Колекція навчальних матеріалів». - М., - МФПА 2010.
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. I загальноекономічні дисципліни
  4. I. Початковий рівень навчальних досягнень
  5. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  6. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 Види навчальної роботи (за навчальним планом)  Кількість годин за формами навчання
 денна форма навчання
 Всього годин
 аудиторні заняття
 лекції
 Семінарські (прак-тичні) заняття
 Самостійна робота
 Науково-дослідна робота
 Форма проміжної атестації  іспит

Тематичний план

навчальної дисципліни «Екологічної право»

для студентів 3 курсу денної форми навчаннясередньої професійної освіти за спеціальністю 030503 (51) «Правознавство»

 № п \ п  теми дисципліни  Всього годин  Кількість ауд.часов  Самостійна робота
 лекції  Сем. / Пр. зан.
 Розділ 1. Загальна частина екологічного права
 1.  Екологічне право Російської Федерації. Джерела екологічного права.
 2.  Право власності на природні ресурси та право природокористування.
 3.  Економіко-правовий механізм регулювання в галузі охорони навколишнього середовища.
 4.  Екологічне управління в Російській Федерації. Функції екологічного управління.
 5.  Правове регулювання діяльності в галузі поводження з відходами. Правовий режим екологічно неблагополучних територій.
 6.  Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
 Розділ 2. Особлива частина екологічного права
 7.  Особливості правового режиму земель і атмосферного повітря і правового режиму тваринного світу
 8.  Особливості правового режиму лісів і рослинного світу поза лісів. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів
 9.  Особливості правового режиму вод і правового режиму надр
 Розділ 3. Спеціальна частина екологічного права
 10.  Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища
 Разом за рік  46
 В т.ч. іспит і контрольна робота

 ВСТУП | Тема № 1. Екологічне право Російської Федерації. Джерела екологічного права

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО | Тема № 4. Екологічне управління в Російській Федерації. Функції екологічного управління | Тема № 1. Екологічне право Російської Федерації. Джерела екологічного права | Нормативно-правові акти | Регулювання в галузі охорони навколишнього середовища | Тема № 3. Економіко-правовий механізм регулювання в галузі охорони навколишнього середовища | Тема № 4. Екологічне управління в Російській Федерації. Функції екологічного управління | Екологічно неблагополучних територій | Нормативно-правові акти | Загальні рекомендації щодо вивчення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати