На головну

Аналіз нормування праці та її оплати

  1. Cтатистика ринку праці
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  4. I. Аналіз діяльності школярів
  5. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  6. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  7. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)

Аналіз нормування праці.

Виявляється форма організації нормування праці: централізована, децентралізована, змішана.

Розраховується рівень охоплення робочих нормуванням праці:

,(6.5)

де  - Чисельність робітників, оплачуваних по відрядній формі, чол .;

 - Чисельність погодинників, що працюють по нормованим завданням, чол .;

 - Середньомісячна чисельність робітників, чол.

Якість норм визначається:

- Частка технічно обґрунтованих норм у загальній сумі використовуваних норм праці;

- Середній відсоток виконання норм за окремими видами робіт і нормованих завдань,%.

Для аналізу використовується форма 4-Т "Звіт про розподіл робочих за рівнем виконання норм". На основі цієї форми розраховуються:

- Частка робітників, які не виконують норми (нижче 100%),%;

- Частка робітників виконуючих норми за основними видами робіт в межах до 105%,%;

- Частка робітників виконуючих норми понад 105% і понад 120%,%.

Особливому аналізу піддаються норми праці, що виконуються понад 120%. При цьому залучаються наявні в цеху дані хронометражних спостережень і фотографій робочого часу. Доцільно в процесі збору матеріалів для техніко-економічного аналізу студентам провести фотографії робочого часу за професіями і робочим, які не виконують встановлені норми; робітникам, які виконують норми 110-120 і більше відсотків.

Якість діючих норм може бути охарактеризоване рівнем їх напруженості:

,(6.6)

де  - Середній відсоток виконання норм щодо конкретних видів робіт, частки єдиний.

На основі аналізу складається план по вдосконаленню нормування праці в цеху. Визначається вплив якості нормування на продуктивність праці робітників.

 Рівня їх кваліфікації | Аналіз використання фонду оплати праці

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ | Аналіз обсягу і асортименту виробництва продукції | Аналіз ритмічності випуску продукції | Аналіз якості металопродукції | Стану основних фондів | Потужності і основного обладнання | На обсяг продукції, що випускається | Аналіз витрат на ремонт основних фондів | Основних виробничих фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати