На головну

Алгоритм заповнення таблиці істинності.

  1. HTML-таблиці
  2. I. Складання Таблиці 1
  3. IV. Розробити алгоритм розв'язки та програму до завдань з даної теми. Задачі вібіраються за варіантом в Додатках.
  4. WordіExcel - з таблиці Особисті дані.
  5. Адаптивні квадратурні алгоритми
  6. алгоритм
  7. алгоритм

Таблиця - це один із способів завдання функцій алгебри логіки. Табличний спосіб, який передбачає завдання функції алгебри логіки таблицею істинності. Набори, на яких значення функції дорівнює 1 називають робочими, а на яких функція приймає нульове значення - забороненими.

Алгоритм заповнення таблиці істинності:

1. Нехай функція складається з n простих.

2. Тоді число рядків в таблиці істинності 2n (Два значення: 0 або 1).

3. Число стовпців в таблиці дорівнює сумі числа змінних і числа різних логічних операцій, що входять в функцію.

4. Заповнюємо перші n стовпців для змінних (перебираємо всі можливі значення). Таким чином, всі можливі варіанти враховані і ніякі два не збігаються.

5. Заповнюємо таблицю істинності відповідно до визначень логічних операцій.

Приклад. Побудувати таблицю істинності для функції

А В С


Форми логічних функцій. | Основні закони і співвідношення алгебри логіки.

Системи числення, що застосовуються в ЕОМ. | Форми представлення чисел в ЕОМ. Прямий, зворотний і додатковий коди. | Коди з виявленням помилок. Принципи кодів з виявленням помилок. | Апарат логіки як логічна основа ЕОМ. | Логічні функції і їх уявлення. | Цифрові елементи. | Класифікація елементів ЕОМ. | Аналітичний метод мінімізації логічних функцій | Мінімізація булевих функцій за допомогою карт Карно. | Поняття мультиплексора. Застосування мультиплексора. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати