На головну

Статистична характеристика рівня життя населення.

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  4. II ЕТАП. КОНТРОЛЬ вихідного рівня ЗНАНЬ ПО ТЕМІ
  5. II. Анамнез життя.
  6. II. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА
  7. II. Якісна характеристика викладача ОБЖ (БЖ)

Характеристика рівня життя населення є найважливішим завданням макроекономічної статистики. Разом з тим в економічній літературі не існує однозначного визначення цієї складної, багатопланової категорії. Найчастіше для її визначення застосовується трактування, згідно з якою рівень життя характеризується сукупністю товарів і послуг, якими володіє людина, домогосподарство, соціальна група населення. У зв'язку з цим найважливішим індикатором рівня життя є рівень доходів населення, так як саме він в кінцевому підсумку визначає можливість придбання товарів і послуг або інших активів, володіння якими також впливає на рівень життя. Рівень життя може бути визначений як соціально-економічна категорія, яка характеризує задоволення потреб населення в матеріальних благах і послугах, а також умови, які сформувалися в суспільстві для розвитку цих потреб.

На рівень життя населення впливає:

· Обсяг і структура національного багатства

· Рівень розвитку виробничих сил

· Рівень поточного виробництва

· Механізми розподілу і перерозподілу доходів.

Так як рівень життя - складна соціально-економічна категорія, її характеристику можна здійснити за допомогою системи показників. В даний час відсутній єдиний узагальнюючий показник рівня життя, оскільки не вироблено раціонального способу об'єднання багатьох різнопланових показників. Систему показників рівня життя населення можна представити у вигляді наступних блоків:

· Показники доходів населення

· Показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг

· Показники заощаджень населення

· Показники забезпеченості населення житлом та накопичення майна

· Показники диференціації доходів населення, рівень і межа бідності

· Соціально-демографічні характеристики рівня життя

· Узагальнюючі оцінки рівня життя

Названа система показників в більшій мірі характеризує кількісну, ніж якісну сторону рівня життя населення. Тому для його характеристики часто використовують показники соціально-демографічної статистики, такі як:

1. середня тривалість життя

2. рівень малюкової смерті

3. показники стану охорони здоров'я

4. показники поживної цінності споживаних продуктів

5. рівень грамотності населення

6. показник комфортабельності житла

Деякі з цих показників за своїм значенням приймаються в якості узагальнюючої оцінки рівня життя.

В даний час в міжнародній практиці частіше використовується категорія якості життя, яка поряд з названими показниками характеризує також стан екології, ступенем мобільності населення (зокрема показниками міжнародного туризму).Рахунок вторинного розподілу доходів | Показники доходів населення

Концепція НБ і завдання його статистичної характеристики на сучасному етапі. | Класифікація економічних активів і елементів НБ. | Показники наявності, стану і руху основного капіталу (ОК). | Рішення. | Рішення. | Концепція економічного виробництва в СНР. Його поняття і кордони. | Система показників результатів економічної діяльності на макрорівні. | Методологія статистичної характеристики ефективності виробництва. | Теоретичні основи, концепції та визначення. | Принципи побудови. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати