На головну

СТАТИСТИКА ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

  1. I. Зміна капіталу
  2. IV. Математична статистика в економіці.
  3. А) Коефіцієнт оборотності власного капіталу
  4. Алкоголь: статистика та демографія
  5. Аналіз і оцінка прибутковості капіталу
  6. Аналіз і оцінка складу, структури і динаміки зобов'язань (позикового капіталу) організації. Оцінка ефективності залучення позикових коштів.
  7. Аналіз використання авансованого капіталу і ефективності інвестицій.

Завдання 6.1. За даними дод. 13 і 6 визначте за базисний і поточний період: а) середні величини: оборотного капіталу; змінного капіталу; оборотного постійного капіталу, в тому числі авансованого на оборотні фонди (матеріали і паливо) і на електроенергію та інші послуги; б) середні величини застосованого: оборотного капіталу; змінного капіталу і оборотного постійного капіталу; в) середні величини оборотного капіталу в сфері обігу, в тому числі: змінного і оборотного постійного; г) абсолютний приріст, темпи зростання і приросту оборотного капіталу і його частин; д) тривалість перебування оборотного капіталу в сфері виробництва, в тому числі у формі: виробничих запасів; незавершеного виробництва; витрат майбутніх періодів; е) тривалість перебування оборотного капіталу в сфері обігу, в тому числі у формі: готової продукції, коштів у розрахунках, грошових коштів, авансів на виробничі запаси і розрахунки; ж) тривалість обороту: оборотного капіталу; оборотного постійного капіталу авансованого на оборотні фонди (матеріали і паливо) і на електроенергію та інші послуги; змінного капіталу; г) кількість оборотів: оборотного капіталу; постійного оборотного капіталу, в тому числі капіталу, авансованого на оборотні фонди і капіталу, авансованого на електроенергію та інші послуги; змінного капіталу.

Завдання 6.2. На основі даних дод. 15 визначте: а) норму і ступінь виконання норми тривалості перебування оборотного капіталу в формі: авансів на виробничі запаси і розрахунки, виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, готової продукції, коштів у розрахунках, грошових коштів; б) абсолютний приріст і темпи зростання ступеня виконання норми тривалості обороту оборотного капіталу.

Завдання 6.3. Визначте за даними прил.6 і результатами рішення задачі 6.1: а) відносні середні рівні віддачі по продукції авансованого оборотного капіталу і його складових за базисний і поточний періоди; б) відносні середні рівні віддачі оборотного постійного і змінного капіталу по продукції та по корисного результату; в) темпи зростання показників віддачі оборотного капіталу.

Завдання 6.4. Використовуючи результати вирішення завдань 6.1-6.3, визначте темпи природа віддачі по продукції оборотного постійного капіталу, авансованого на матеріали і паливо, електроенергію та інші витрати і змінного капіталу за рахунок кожного фактора, а також визначте ступінь впливу зміни продуктивності праці, віддачі оборотних фондів і основних коштів, а також показників віддачі оборотного капіталу, авансованого на оборотні фонди (матеріали і паливо), і на електроенергію та інші послуги, змінного капіталу на динаміку рентабельності продукції і рентабельності виробництва.У ВИРОБНИЦТВО | СТАТИСТИКА ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Шляхів сполучення (МІІТ) | ВСТУП | СТАТИСТИКА РОБОЧОЇ СИЛИ | СТАТИСТИКА оборотних ФОНДІВ І спожиті послуги | СТАТИСТИКА ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ | СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА і готової продукції | З А Д А Н І Е 8 | По місяцях, чол. | І тарифні годинні ставки | Норм витрати і цін на матеріали і паливо тис. Руб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати