Головна

IV. Книжковий фонд

  1. Міжнародний книжковий ярмарок Португалії LIVRO

1. Науково-методична література з української мови на допомогу ви­хователю.

2. Художня література українських письменників.

3. Збірки дитячого фольклору. Наявність картотеки, місце зберігання.

V. Рівень розвитку українського мовлення дітей

1. Розуміння української мови.

2. Оволодіння лексикою.

3. Особливості звуковимови.

4. Оволодіння граматичними навичками.

5. Особливості зв'язного мовлення.

6. Мовленнєва активність дітей на занятті.

7. Нестимульоване українське мовлення дітей.

8. Стан таблиць побіжного контролю, обстеження рівня розвитку ук­раїнського мовлення дітей (у групі, в педкабінеті).

9. Мовленнєва ситуація в сім'ї.

VI. Мовлення вихователя

1. Мовленнєвий режим дошкільного закладу, групи.

2. Характеристика українського мовлення вихователя.

3. Мовлення помічника вихователя.

VII. Планування роботи

1. Планування занять та роботи протягом дня.

2. Оцінка календарних та перспективних планів.

3. Виконання програми навчання української мови.

4. Загальні висновки.

VIII. Методика навчання української мови

1. Структура і методика проведення занять.

2. Методи і прийоми навчання.

3. Місце гри та ігрових прийомів на занятті.

4. Місце рідної мови на занятті.

5. Прийоми індивідуальної роботи з дітьми.

6. Творчий характер роботи вихователя.

7. Методи і прийоми роботи вихователя протягом дня.

IX. Обладнання розділу "Навчання української мови" в педаго­гіч­ному кабінеті

1. Стенди, виставки, каталоги.

2. Навчально-методична література.

3. Методичні розробки на допомогу вихователю.

4. Робота з батьками.

5. Зв'язок зі школою.

X. Методична робота завідуючого та старшого вихователя з нав­чан­ня української мови

1. Аналіз річного та місячних планів роботи дошкільного закладу.

2. Аналіз документації.

3. Форми методичної допомоги.

4. Наявність матеріалів передового досвіду.

XI. Загальні висновки та рекомендації.
Приложение 27 | Развитие игровой деятельности

Изучение особенностей понимания детьми содержания художественного текста | Обследование речевой готовности детей к школе | Ход исследования | Протокол експерименту | Режим дня | Музыкальное воспитание | Физкультурные занятия | Дошкольного учреждения № ___ | Примеры ориентировочных вопросов для проведения тематических проверок в дошкольном учреждении | Схема наблюдения за сюжетно-ролевой игрой детей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати