Головна

фізкультурні заняття

  1. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  2. II. Введення в тему заняття.
  3. II. Основна частина заняття.
  4. II. мета заняття
  5. II. МЕТА ЗАНЯТТЯ
  6. II. мета заняття
  7. II. МЕТА ЗАНЯТТЯ

1. Гігієнічні умови проведення заняття (провітрювання, вологе упріборка, одяг і взуття вихователя і дітей).

2. Підготовка до заняття.

3. Структура заняття.

4. Організація дітей на занятті.

5. Методи і прийоми, використані педагогом:

а) словесні (пояснення, вказівки, розпорядження, команда, розповідь, бесіда і т.д.);

б) наочні (показ, імітація, звукові і зорові орієнтири, використання спортивного знаряддя);

в) практичні (вправи, конкретні завдання, ігрові прийоми, підтримка і допомога).

6. Фізичне навантаження (дозування вправ, рухова активність дітей, моторна насиченість заняття, чергування вправ з відпочинком, правильність дихання, забезпечення емоційно-вольової сфери і т.д.).

7. Використання фізкультурного оснащення, атрибутів, посібників і їх доцільність.

8. Прояв творчості педагогом і дітьми під час проведення заняття.

9. Стиль спілкування інструктора з фізкультури з дітьми.

10. Взаємодія з вихователем групи.

11. Рухові навички дітей, якість виконання основних рухів.

12. Виконання на занятті виховних завдань (вироблення сміливості, рухливості, ініціативності і т.д.).

13. Тривалість заняття в цілому і окремих його частин.

14. Аналіз заняття в цілому і його оцінка (чи вдалося педагогу реалізувати розвиваючі та навчально-виховні завдання).

Протокол медико-педагогічного контролю
 над заняттями з фізкультури

Дата ___ група ___ вихователь ___

Склад дітей за списком ___

Були присутні на занятті ___

Санітарно-гігієнічні умови ___

оснащення ___

Одяг дітей і вихователя ___

Основні цілі заняття ___

Структура заняття ___

Тривалість кожної структурної частини ___

Передбачені на занятті коригувальні вправи для дітей з порушенням стопи? ___музичне виховання | Дошкільного закладу № ___

завдання 4 | Визначення рівня розуміння дітьми дошкільного віку фразеологічних зворотів | Обстеження стану граматичних навичок у дітей | Методика вивчення зв'язного мовлення дітей | особливості переказу | Вивчення особливостей розуміння дітьми змісту художнього тексту | Обстеження мовної готовності дітей до школи | хід дослідження | протокол експеримент | Режим дня |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати