Головна

особливості переказу

  1. II. Особливості рухової сфери.
  2. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  3. III. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися в організаціях і у роботодавця - фізичної особи
  4. III. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  5. IV. ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  6. IV. Особливості проведення АСДНР
  7. IV.1. Особливості розрахунку рами

мета: Визначити вміння дітей переказувати (повністю, стисло, вибірково) казки.

Хід роботи: Дослідник бере по двоє дітей з кожної вікової групи (середня, старша, підготовча), читає їм казку один раз і пропонує переказати (проводиться індивідуально з кожною дитиною).

попередня робота. Підібравши казку, дослідник виділяє основні понятійні одиниці тексту, які дозволяють оцінити переказ як повне відтворення тексту. Наприклад, протокол записи відтворення (переказу) - (див. Табл. 22.20) - української народної казки «Колосок».

Таблиця 22.20

 Понятійні одиниці тексту  відтворення  кв  Тип переказу
 1. Колосок.2. Двоє мишат.3. Круть.4. Верть.5. Петушок.6. Голосисте горлишко.7. Пелі.8. Танцевалі.9. Крутілісь.10. Вертелісь.11. Делал.12. Підмітав двор.13. Знайшов колосок і т.д.      

Якщо дитина відтворив слово або фразу, ставиться знак «+», якщо замінив слово казки своїми словами, записується слово-заступник.

Статистичну обробку досліджуваного матеріалу проводять за формулою:

Кв = M / n ? 100%, (22.3)

де Кв - Коефіцієнт відтворення;

m - кількість відтворених слів (фраз);

n - кількість виділених понятійних одиниць.

значення Кв: 80-100% - повний переказ; 64-75% - стислий переказ; 56-60% - вибірковий переказ; нижче 50% - поверхневе відтворення тексту, зв'язний переказ відсутня.

Визначення структурних особливостей
 монологічного мовлення дітей

(Автор А. М. Богуш)

мета: Визначити структурні особливості монологічного мовлення дітей.

хід дослідження. Підібрати по троє дітей зі старшої та підготовчої груп. Запропонувати кожній дитині окремо по черзі скласти: а) розповідь з власного досвіду «Що ми робили в д / саду»;
 б) «Моя улюблена іграшка»; в) творчий розповідь «У Каті день народження».

Розповіді дітей записати дослівно. Зробити структурний аналіз їх за схемою (див. Табл. 22.21):

Таблиця 22.21

 Вид розповіді, тема  Кількість пропозицій  Кількість слів  Кількість пауз  Можливості підключення
 переривчасте  чіткий
 1. Що ми робили в дитячому саду.2. Моя улюблена ігрушка.3. У Каті день народження.          

висновок: ___

___Методика вивчення зв'язного мовлення дітей | Вивчення особливостей розуміння дітьми змісту художнього тексту

Гра на дитячих музичних інструментах | Завдання 1 | завдання 2 | Завдання 1 | завдання 3 | завдання 4 | завдання 3 | завдання 4 | Визначення рівня розуміння дітьми дошкільного віку фразеологічних зворотів | Обстеження стану граматичних навичок у дітей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати