Головна

Оцінювання педагогічних умінь

  1. III 2. Класифікація педагогічних технологій
  2. III. 3. Критерії оцінки педагогічних інновацій
  3. III. Перелік об'єктів контролю (види знань, умінь, контрольованих завданнями тесту).
  4. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ
  5. Аналіз і оцінка педагогічних дій викладача
  6. Аналіз педагогічних заходів
  7. У психолого-педагогічних дослідженнях

студента ___ курсу психолого-педагогічного факультету, сформованих при проходженні ___ практики в дошкільному закладі № ___

 Групи умінь  Неудовл.  Хорошее.  Хор.  Отл.
 Аналітичні уміння (уміння аналізувати діяльність дітей, продукти їх діяльності, виявляти позитивну тенденцію, помічати недоліки).        
 Проектувально-прогностичні вміння (прогнозувати розвиток і виховання особистості дитини, результати педагогічних впливів, вміння ставити цілі і формулювати завдання педагогічної діяльності, планувати і складати план роботи з дітьми та ін.).        
 Організаторські вміння (вміння організовувати різні види діяльності з дітьми, свою діяльність, робоче місце).        
 Методичні вміння (володіння методами і прийомами роботи з дітьми, реалізовувати особистісно орієнтовану модель взаємодії з дітьми і батьками, прояв творчості і самостійності в педагогічній діяльності).        
Продовження таблиці 21.1
 Групи умінь  Неудовл.  Хорошее.  Хор.  Отл.
 Діагностичні вміння (вміння розробляти діагностичну карту, визначати рівень розвитку дитини, складати психолого-педагогічну характеристику і ін.).        
 Захисні вміння (створення сприятливих умов для здорового способу життя, позитивного емоційного клімату, охорона нервової системи дитини, надання першої медичної допомоги та ін.).        
 Комунікативні вміння (спілкування і управління ним, вміння публічно виступати перед колективом педагогів, батьками; вирішення конфліктних ситуацій, вміння керувати своєю поведінкою і настроєм, чітко висловлювати свої думки).        
 Дослідницькі вміння (володіння дослідницькими методами в професійній діяльності, вміння вивчати, узагальнювати передовий педагогічний досвід, впроваджувати новітні досягнення педагогічної думки в практику роботи д / у, володіння педагогічною рефлексією).        
 Прикладні вміння (виготовлення дидактичного матеріалу, ігор, іграшок, вміння естетично і педагогічно грамотно оформити виставки, стенди, приміщення та ін.).        

Вихователь ___ (ф. І. О.)

(Підпис)додаток 21 | додаток 22

додаток 12 | Педагогічної діяльності вихователя | Аналіз і оцінка результативності заняття в групі дітей дошкільного віку | Форми аналізу і самоаналізу заняття | Ігрова діяльність. Трудова діяльність. Індивідуальна робота з окремими дітьми | Підготовка до прогулянки | Вимоги до оформлення | додаток 19 | Модель побудови навчального заняття | додаток 20 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати