Головна

Пам'ятка студенту-практиканту

  1. V. Завдання СТУДЕНТА-практикантів
  2. ЛИСТІВКА-ПАМ'ЯТКА снайпер
  3. Обов'язковий мінімум практичних завдань студенту-практиканту
  4. ПАМ'ЯТКА
  5. ПАМ'ЯТКА
  6. ПАМ'ЯТКА
  7. ПАМ'ЯТКА

прио підготовці до проведення (пробного, залікового) заняття
 в групі раннього віку

І. При підготовці до проведення заняття слід:

1. Визначте тему заняття згідно з календарним планом роботи вихователя групи раннього віку.

2. Вивчіть методичну літературу з даної теми заняття. Відберіть потрібний матеріал до заняття.

3. Визначте цілі заняття, продумайте його структуру.

4. Визначте методи та прийоми, які ви будете використовувати на занятті.

5. Передбачите чергування різних видів діяльності дітей, правильне співвідношення між роботою під керівництвом педагога і самостійною діяльністю дітей.

6. Увімкніть ігрові, сюрпризні моменти, персонажів улюблених дитячих героїв.

7. Розподіліть час на окремі етапи заняття відповідно до цілей і змістом роботи.

8. Підготуйте дидактичний і наочний матеріал до заняття, продумайте місце проведення заняття.

9. Оформіть розгорнутий план-конспект заняття.

ІІ. При складанні конспекту заняття слід дотримуватисяприблизного плану конспекту:

План конспекту заняття

Конспект заняття з розвитку мовлення (рухів, дій з предметами і т.д.) для дітей (вказується вік).

Назва заняття ___

Програмне зміст:

а) навчальні завдання ___;

б) виховні ___;

в) розвиваючі ___.

Зв'язок з попередньою роботою ___

Підготовка вихователя до заняття (теоретична і практична)

___

Хід заняття і методика проведення ___

ІІІ.При аналізі заняття можна використовувати:

питаннядо аналізу заняття:

1. Чи відповідає програмне зміст віку дітей?

2. Чи достатньо конкретно сформульовані програмні завдання?

3. Які виховні і розвиваючі завдання передбачалися?

4. Як реалізовувався наочно-дієвий метод навчання?

5. Яке співвідношення активності вихователя і дітей? (Перелічити види дитячої активності).

6. Чи були в занятті ігрові моменти?

7. Які варіанти ускладнення застосовував педагог?

ІV. Види занять передбачають використаннярізних форм роботи з дітьми.

заняття по ознайомленню з навколишнім і розвитку мовлення в групі 2-го року життя можуть являти собою:

1. Заняття з предметної, сюжетної картинкою або книгою.

2. Наслідування звуків, слів, фраз.

3. Показ іграшок, предмета.

4. Відшукування і впізнавання предмета.

5. Розповідь без показу.

6. Розповідь-бесіда.

7. Читання і розповідання художніх творів.

8. Виконання доручень.

9. Спостереження.

10. Екскурсія по групі.

заняття з дидактичними іграшками і будівельним матеріалом (Заняття по сенсорному вихованню та розвитку дій з предметами) представляють собою:

1. Ігри з будівельним матеріалом.

2. Заняття за орієнтуванням в величині, формі і кольорі предметів.

3. Ігри з природним матеріалом.

заняття по ознайомленню з навколишнім і розвитку мовлення в групі
 3-го року життя
 могутпредставлять собою:

1. Організовані спостереження.

2. Екскурсії або прогулянки на іншу ділянку, в парк, сквер, якщо вони розташовані поруч і є друга людина для проведення такої прогулянки.

3. Бесіди або розповіді без показу.

4. Покази-інсценівки.

5. Заняття з книгами і серією картинок (активізація художньо-мовленнєвої діяльності).

6. Дидактичні ігри.

7. Заняття по сенсорному вихованню.

Заняття з образотворчої діяльності
 в групах раннього віку

заняття з будівельним матеріалом (Конструювання) являє собою:

1. Ігри з дрібним і великим будівельним матеріалом.

2. Заняття з простим конструктором.

За образотворчої діяльності планується 3 види занять:

1. Діяльність педагога.

2. Спільна з вихователем діяльність.

3. Діяльність за зразком.

На заняттях з аплікації вихователь вчить дітей розкладати готові форми на фланелеграфе, складати зображення предметів, використовувати картки-вкладиші.

При організації образотворчої діяльності (див. Докладно: Е. Л Трусова Планування образотворчої діяльності в групах раннього віку: методичні рекомендації для вихователів груп раннього віку. - Севастополь: Рібест, 2000).При організації пізнавальної діяльності дітей | Прио організації різних форм життєдіяльності дітей

Методична робота в дошкільному закладі | Методичні рекомендації | Підбиття підсумків | ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ | Схема конспекту заняття | Схема протоколу обговорення відкритого заняття | режиму дня | при умовно | При організації прогулянки | При організації сну дітей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати